Zdravie slovenských školákov – reprezentatívna štúdia HBSC 2013/2014

Dátum - Čas
08. 06. 2015 - 11:00 - 12:00

Miesto konania
Kongresová sála, Ministerstvo zdravotníctva SR


Národný team HBSC (Ústav psychológie zdravia LF UPJŠ)  vás pozýva na tlačovú konferenciu na tému: Prezentácia aktuálnych výsledkov o zdraví a životnom štýle žiakov na Slovensku.

Ďalšie témy:  Zdravotné ťažkosti, konzumácia sladených a energetických nápojov, výskyt fajčenia, konzumácia alkoholu, intímne vzťahy, organizácia voľného času, šikana, vzťah k škole, rodičovská kontrola, …

Program:    10:45 – 11:00: prezentácia zástupcov médií

11:00 – 11:15: Prezentácia štúdie HBSC a jej najdôležitejších výsledkov

11:15 – 12:00: Diskusia s hosťami, odpovede na otázky novinárov

12:00 – 12:30: Občerstvenie pre novinárov a hostí, možnosť individuálnych rozhovorov s členmi výskumného tímu a pozvanými hosťami

Vystúpia:   Darina Sedláková (riaditeľka kancelárie WHO na Slovensku),

Eva Tomková (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR),

Národný team HBSC (Ústav psychológie zdravia LF UPJŠ): Andrea Madarasová Gecková, Tibor Baška, Peter Kolarčik, Jaroslava Kopčákova, Janka Holubčíková, Daniela Brindová)

Zúčastneným zástupcom médií bude distribuované CD obsahujúce aktuálnu národnú správu a predošlé národné a medzinárodné správy, tlačovú správu a infografiku k najdôležitejším zisteniam.

Štúdia HBSC je medzinárodná štúdia s 30 ročnou históriou a zaoberá sa zdravím a správaním školákov súvisiacim so zdravím. Ostatný výskum sa konal v roku 2014 na vzorke takmer 10-tisíc žiakov vo veku 11, 13 a 15 rokov zo 130 základných škôl z celého Slovenska. Výsledky výskumu hovoria, že približne tretinu školákov trápia alergie ako najčastejšie zo sledovaných chronických ochorení. Približne štvrtina školákov uviedla každodenné pitie sladených nápojov a každý piaty školák uviedol, že pije energetické nápoje jedenkrát týždenne alebo častejšie. V porovnaní s rokom 2010 došlo k poklesu fajčenia či pitia alkoholu u školákov. Takmer tri štvrtiny 15-ročných pritom zdieľa názor, že je OK, ak spolužiaci pijú alkohol a asi polovica 15-ročných si myslí, že je OK, keď sa spolužiaci niekedy opijú. Skúsenosť s pohlavným stykom priznalo 14% dievčat a 18% chlapcov vo veku 15 rokov. U dievčat došlo k štatisticky významnému nárastu oproti roku 2010.

Pri porovnaní rokov 2010 a 2014 sme zistili významný nárast v pravidelnej fyzickej aktivite u 11-ročných chlapcov aj dievčat, u 15-ročných chlapcov naopak došlo k poklesu. Pozitívnou zmenou je pokles množstva času tráveného sledovaním TV (2 a viac hodín denne) u 11- a 13-ročných chlapcov a dievčat. Celkovo sleduje TV 2 a viac hodín denne približne 50-70% školákov. Približne každý desiaty školák a školáčka uviedli, že sa stali obeťou šikanovania aspoň 2-3-krát za mesiac.

Výsledky štúdie sú určite cenným materiálom pre všetkých pracovníkov školstva, zdravotníctva, verejného zdravotníctva ako aj pre ostatných odborníkov. „Pevne však veríme, že upozornia aj tvorcov zákonov a širokú verejnosť na mnohé závažné problémy v otázkach zdravia dospievajúcich„ dodala Doc. Andrea Madarasová Gecková, PhD. z Ústavu verejného zdravotníctva LF UPJŠ v Košiciach ako hlavná riešiteľka štúdie.

Health Behaviour in School Aged Children“  (ďalej len HBSC) je jedna z prvých medzinárodných prierezových štúdií, ktorá začala ako iniciatíva troch krajín v roku 1983 (UK, Fínsko a Nórsko). Postupne sa pridávali i ďalšie krajiny, štúdia bola prijatá Svetovou zdravotníckou organizáciou WHO (1983) a v súčasnosti na nej spolupracuje viac ako 40 krajín Európy a Severnej Ameriky.

Kontaktná osoba: Mgr. Peter Kolarčik, PhD.

Telefón: 0908 032 992, 055/234 3264

E-mail: peter.kolarcik@upjs.sk

Web:          http://www.hbsc.sk/; http://www.coherent.sk/

http://www.hbsc.org/

Poloha na mape

Načítanie mapy…

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore