Správy SSN

Súťaž pre novinárov z východu jubiluje

Na zábere z vlaňajška preberá ocenenie nestor športových fotoreportérov Robert Berehnaut., foto: Tomáš Čižmárik

Na zábere z vlaňajška preberá ocenenie nestor športových fotoreportérov Robert Berehnaut.,
foto: Tomáš Čižmárik

Už 20. ročník autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2014 vyhlásili Regionálna organizácia SSN v Košiciach a Literárny fond – Sekcia pre žurnalistiku a novinársku fotografiu. Odborná porota na čele s Petrom Kubinyim, (predsedom) z Katedry žurnalistiky FF UK Bratislava a reportér Plus 7 dní, netrpezlivo očakáva príspevky redaktorov a spolupracovníkov tlače, rozhlasu, televízie, tlačových agentúr a internetových novín v Košickom a Prešovskom kraji. Hodnotiť bude predovšetkým objavnosť témy, pútavosť, aktuálnosť, hodnovernosť, presnosť, objektívnosť a profesionálne majstrovstvo. 

Hoci kancelária košickej RO SSN už dva mesiace bombarduje oznamom o súťaži východoslovenské médiá, potenciálni súťažiaci sa zatiaľ neveľmi ponáhľajú s prihláškami. Termín uzávierky sa blíži – je 31. marca! Tak rýchle hľadajte, namnožte príspevky, brknite do kancelárie SSN  a doneste. 

Predtým si pozorne preštudujte štatút súťaže a vyplňte prihlášku (v prílohe).

[download id=“70″]

[download id=“71″]

čiž

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore