Košice

Prehľad podujatí 15. týždeň – 02.04.2015

Cez RO SSN neboli na 15. týždeň nahlásené (zatiaľ) žiadne tlačové podujatia.

 

Prajeme Vám príjemnú a v pohode prežitú Veľkú noc a v prílohe posielame tradičného „ušatého vinšovníka“…  

__________________________________________________________________________

INÉ

OČAKÁVANIE ZÁZRAKU

Štvrtok 9. apríla 2015, Východoslovenská galéria, Hlavná 27, Košice – sprístupnenie výstavy Marc Chagall – Očakávanie zázraku prezentuje tvorbu tohto fenomenálneho predstaviteľa svetovej moderny, syntetizujúceho vo svojej tvorbe prvky expresionizmu, symbolizmu či kubizmu prostredníctvom farebných litografií z neskoršieho obdobia jeho tvorby na prelome 50- 60tych rokoch minulého storočia. V historických priestoroch Východoslovenskej galérie na Hlavnej ulici bude skutočným znalcom umenia i širokej verejnosti predstavený okruh troch tematicky viazaných litografických cyklov Štyri príbehy Tisíc a jednej noci, Daphnis a Chloé či Dvanásť kmeňov Izraela a jedného voľného cyklu tematizujúceho typickú „chagallovskú radosť z (nad)pozemského bytia. Výstava potrvá od 9.4. do14.6.2015.

(TS v prílohe)

___________________________________________________________________________

OZNAM  RO SSN

ČLENSKÉ

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 môžete každý pracovný deň od 8:00 hod. do 14:30 hod. zaplatiť členskú známku na rok 2015 (+ vyrovnať podlžnosti na členskom za rok 2014.) Výška členského príspevku sa nemení = činní novinári 25,- eur, mimoriadni členovia 40,- eur, seniori, ženy na MD, nezamestnaní 10,- eur (podrobnosti na www.ssn.sk).

Platbu  môžete poukázať aj na účet RO SSN Košice, číslo účtu: 0442204115/0900, variabilný symbol 664, IBAN: SK4709000000000442204115, SWIFT: GIBASKBX. Pri platbe na účet nezabudnite v Správe pre prijímateľa uviesť svoje meno.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore