Košice

Prehľad podujatí 20. týždeň – 07.05.201

UTOROK                         Bábkové divadlo (BD)

12. mája                             BD, Alžbetina 38 , Košice

10:15                                 Téma TB:                  

                                          Pripravovaná inscenácia Silvie Vollmannovej Ako sa ťahá repka – premiéra 15. 05. 2015 o 19:00 hod. v BD

                     Hostia TB:

  •  Silvia Vollmannová – scenár a réžia
  •  Daša Krištofovičová – scénografia
  •  Ivan Sogel – umelecký šéf BDK, dramaturgia
  •  účinkujúci herci – Erika Molnárová, Mariana Bódyová, Peter Creek Orgován, Andrej Sisák

Hlavná skúška inscenácie bude prebiehať od 9:30 hod.. ___________________________________________________________________________

OZNAMY  SSN

STRETNUTIE  V  PARTIZÁNSKOM

Klub firemných a regionálnych médií pri SSN v Bratislave pripravuje už 42. ročník celoslovenského stretnutia, ktoré sa uskutoční v Partizánskom v dňoch 11. – 13. júna 2015.

V programe nechýba prijatie na MSÚ v Partizánskom a tlačová beseda s primátorom, návšteva výrobnej obuvníckej prevádzky, možnosť návštevy hvezdárne, Múzea A. S. Puškina, vyhliadkové lety nad mestom, nočné rokovanie v liečivej termálnej vode. Ubytovanie je zabezpečené v penzióne Kalinka (Malé Bielice) s vlastným termálnym vrtom.

Účastnícky poplatok pre členov SSN (treba sa preukázať platným preukazom) je 35 €, pre nečlenov 45 €.

Záväzne sa môžete prihlásiť na e-mailovej adrese: sbpress@sbpress.sk

Bližšie informácie získate na:. 036/638 2087 alebo 0905 241 329 Monika Nemčeková, predsedníčka Klubu firemných a regionálnych médií SSN

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 ČLENSKÉ  SSN

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 môžete každý pracovný deň od 8:00 hod. do 14:30 hod. zaplatiť členskú známku na rok 2015 (+ vyrovnať podlžnosti na členskom za rok 2014.) Výška členského príspevku sa nemení = činní novinári 25,- eur, mimoriadni členovia 40,- eur, seniori, ženy na MD, nezamestnaní 10,- eur (podrobnosti na www.ssn.sk). Platbu  môžete poukázať aj na účet RO SSN Košice, číslo účtu: 0442204115/0900, variabilný symbol 664, IBAN: SK4709000000000442204115, SWIFT: GIBASKBX. Pri platbe na účet nezabudnite v Správe pre prijímateľa uviesť svoje meno.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore