Tlačové správy

Košice neprenajali parkovacej spoločnosti súkromné pozemky

Po Košiciach sa šíria fámy, že na Rastislavovej ulici sa nachádza plocha so spoplatneným parkoviskom, ktorú vraj mesto prenajalo parkovacej spoločnosti aj napriek tomu, že uvedené pozemky nepatria mestu, ale súkromným vlastníkom.

Mesto Košice neprenajalo parkovacej spoločnosti tieto pozemky a parkovacia spoločnosť na nich nevyznačila parkovacie miesta, pretože mesto Košice aj parkovacia spoločnosť vedeli, že sú to súkromné pozemky. Všetci, ktorí si kúpili rezidentské karty, aby mohli na uvedených pozemkoch parkovať, sa preto musia dohodnúť s majiteľmi uvedených pozemkov.

„Dvor obytných blokov na Rastislavovej medzi ulicami Kukučínova a Štúrova je naozaj súkromný pozemok, preto nikdy nebolo toto parkovisko riešené v dopravnom projekte, nikdy tam ani neboli vyznačené rezidentské parkovacie miesta,“ uviedol Ján Tomanovič, výkonný riaditeľ EEI.  „Pokiaľ prišli obyvatelia z tohto domu a požiadali o vydanie rezidentskej parkovacej karty do tejto rezidentskej parkovacej zóny, náš predajca, keďže nemá priestor na skúmanie kde dotyčný presne býva, mu  vydá kartu, na ktorú má nárok. Náš predajca nie je povinný skúmať, či občan býva pri uvedenom dvore. Mnohí z týchto občanov sa nám ozvali, vysvetlili sme im situáciu, že im karty platia do rezidentskej parkovacej zóny štyri a priľahlých lokalít. Väčšina z nich sa rozhodla karty si ponechať, len dvaja nie. Samozrejme, vyjdeme im v ústrety, a vrátime peniaze.“  

Zavádzajúce informácie sa objavili aj v článku o parkovaní na Čajakovej ulici, ktorý uverejnil 12. 1. 2017 denník KOŠICE DNES.

Redaktori poukázali na to, že v uvedenej ulici, napriek tomu, že si jej obyvatelia kúpili rezidentské parkovacie karty, nie je vyznačené ani jedno rezidentské parkovacie miesto.

“Čajakova ulica nikdy nebola, a nie je súčasťou žiadnej zóny plateného alebo regulovaného parkovania,“ zdôraznil J. Tomanovič.  „Začína odbočkou z Kuzmányho ulice, za ktorou nebola v minulosti ani v súčasnosti osadená žiadna tabuľa, či už ohľadom zóny plateného parkovania alebo zákazu státia, nikdy tam ani  nebolo žiadne parkovacie miesto pre obyvateľov ulice či návštevníkov. Ulica je totiž prístupová cestná komunikácia k parkoviskám súdov, a iných inštitúcií štátnej a verejnej správy. Žiadne motorové vozidlo teda nemá čo  na Čajakovej ulici parkovať. Najbližším pre obyvateľov Čajakovej ulice bolo, a aj ostáva, parkovisko na Floriánskej ulici.“

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore