Tlačové správy

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach priblíži spolu s ďalšími významnými inštitúciami boje o Slovensko a Francúzsku vojenskú misiu v roku 1919

Každým historickým medzníkom jedna epocha končí a iná ním začína. Príkladom sú i historické udalosti odohrávajúce sa na slovenskom území v rokoch 1918 – 1919. Ich význam a dôležitosť priblíži prednáškový cyklus a vernisáž výstavy pod názvom Boje o Slovensko v roku 1919 a Francúzska vojenská misia. Organizátormi podujatia sú okrem Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach aj Východoslovenské múzeum v Košiciach (kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja); Vojenský historický ústav, Bratislava; Ministerstvo vnútra SR; Štátny archív v Košiciach a Štátna vedecká knižnica v Košiciach. Zároveň podujatie finančne podporili Ministerstvo kultúry SR a Košický samosprávny kraj. Prednáškový cyklus a výstava sa uskutočnia v utorok 21. mája 2019 pod záštitou mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky vo Francúzsku so sídlom v Paríži Igora Slobodníka a mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Francúzskej republiky v Slovenskej republike so sídlom v Bratislave Christopha Léonziho.

„Ovládnutie územia nového štátu a konsolidácia pomerov bezprostredne po skončení prvej svetovej vojny neboli v silách nastupujúcej politickej reprezentácie. Významnú pomoc v tomto procese poskytlo Francúzsko, ktoré disponovalo nielen dostatočnou vojenskou silou a autoritou víťaznej mocnosti, ale aj ambíciou stať sa hegemónom v geopolitickom priestore strednej Európy. Na základe zmlúv zo začiatku roka 1919 začala v česko-slovenskom štáte pôsobiť Francúzska vojenská misia,“ zdôraznil význam Francúzska pri udalostiach na Slovensku po roku 1918 vedúci Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD.

Nielen o Francúzskej vojenskej misii, ale aj o ďalších dôležitých udalostiach z rokov 1918 – 1919 sa bude diskutovať v rámci prednáškového cyklu, ktorý začne o 10. hodine v Historickej aule Rektorátu UPJŠ na Šrobárovej 2 v Košiciach. So svojimi príspevkami vystúpia prednášajúci E. Boisserie z INALCO Paris, Š. Šutaj z UPJŠ v Košiciach a M. Čaplovič z VHÚ Bratislava.

 „Francúzska vojenská misia sa stala rozhodujúcim vojenským činiteľom v čase začleňovania územia Slovenska do nového štátu. Mala tiež leví podiel na kreovaní ozbrojených síl a ministerstva národnej obrany. Jej prvým veliteľom sa stal francúzsky divízny generál M. C. J. Pellé. Nasledovali gen. E. D. A. Mittelhauser a gen. L. E. Faucher,“ uviedol prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD. Práve vnučka prvého veliteľa Francúzskej vojenskej misie generalissima Pellého I. Monzini Sandiford-Pellé a syn posledného veliteľa misie gen. Fauchera E. V. Faucher, ako aj obaja veľvyslanci sa zúčastnia prednáškového cyklu, ktorý sa bude konať na pôde UPJŠ v Košiciach.

Pri príležitosti 100. výročia začlenenia územia Slovenska do štátu, v ktorom sa Slováci prvýkrát angažovali v pozícii štátotvorného národa, vznikla Výstava Boje o Slovensko v roku 1919 a Francúzska vojenská misia. Jej úlohou je pripomenúť neľahký zápas o spoločný štát i dnes prehliadaný podiel Francúzskej vojenskej misie na úspešnom priebehu nastolenia česko-slovenskej štátnej moci na území Slovenska.

„Osobitne sleduje významných aktérov doby a mesto Košice s okolím. Veríme, že prispeje k rozvoju slovensko-francúzskeho kultúrneho dialógu, ako aj k ďalšiemu zviditeľneniu bohatstva histórie košického regiónu,“ dodal vedúci Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD. Vernisáž výstavy sa uskutoční v utorok 21. mája 2019 o 15. hodine v Historickej účelovej budove VSM na Námestí Maratónu mieru 2 v Košiciach. Pre záujemcov bude sprístupnená od 22. mája do 4. augusta 2019.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Linda Babušík Adamčíková, tlačová referentka a hovorkyňa UPJŠ v Košiciach

e-mail: linda.babusik.adamcikova@upjs.sk

tel.: +421 905 385 911

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore