Tlačové správy

Študenti môžu v automobilke získať štipendium 4 000 eur

Kia Slovakia podpísala po Žilinskej Univerzite v Žiline memorandum aj s Technickou univerzitou v Košiciach. V automobilke za posledný rok spolupracovali s piatimi štipendistami. Ich finančná podpora za akademický rok je aktuálne na úrovni 4 000 eur. Za uplynulý rok tiež Kia podporila vypracovanie celkovo 24 záverečných študentských prác.

Prezident a výkonný riaditeľ Kia Slovakia, Geon Won Shin a rektor Technickej univerzity v Košiciach, prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc. podpísali spoločné memorandum o vzdelávaní, vede, spolupráci a výskumných aktivitách. Cieľom je poskytnúť podporu anájsť spoločné aktivity v oblastiach strojárstva, Priemyslu 4.0, riadenia, ergonómie a ďalších automobilových otázkach. Automobilka poskytne študentom univerzity bezplatné stáže, exkurzie, praxe a platené štipendiá. Memorandum umožňuje tvorivú činnosť študentov pri vypracovaní bakalárskych, diplomových a doktorandských prác. Memorandum tiež zdôrazňuje dôležitosť spolupráce medzi akademickou sférou a automobilovým priemyslom, ktorý prechádza dynamickým rozvojom atransformáciou.

Geon Won Shin, prezident a výkonný riaditeľ Kia Slovakia, uviedol: „Dnešným podpisom memoranda na pôde výrobného závodu značky Kia v Európe začíname formálne projekt, ktorý prinesie mnoho príležitostí pre obe strany. Veríme, že spolupráca expertov oboch organizácií čoskoro ukáže prvé výsledky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu. „

„Toto partnerstvo by malo viesť k zlepšeniu kvality výučby, poskytovaniu nových príležitostí pre študentov, výmenu expertíz a podporu výskumných projektov. Rozširovanie možností spolupráce s Kia Slovakia je pre nás veľmi povzbudzujúce. Táto spolupráca nám umožní praktické výstupy a rozvoj vzdelávania, ktoré budú zodpovedať súčasným požiadavkám trhu,“ doplnil prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., rektor Technickej univerzity v Košiciach.

Na slávnostnom podpise memoranda bol prítomný aj prezident spoločnosti Kia Europe, Won Jeong Jeong. Kia Europe zastrešuje aktivity značky v regióne a usiluje sa získať najlepšie talenty pre všetky oblasti podnikania. Účasť prezidenta Kia Europe zdôrazňuje dôležitosť tejto témy pre značku Kia. Samotná automobilka deklaruje záujem o spoluprácu s ďalšími univerzitami.

Univerzitní študenti sa v Kii najviac uplatňujú v oblastiach elektrotechnika a strojárstvo, ale tiež v administratíve. Čo sa týka záverečných prác, vo veľkej miere je zastúpená oblasť BOZP.

Kia Slovakia je jediným výrobným závodom spoločnosti Kia Corporation v Európe. Závod bol vybudovaný v období rokov 2004 až 2006. Výroba automobilov ako aj motorov bola spustená v decembri 2006. Kia Slovakia dlhodobo zamestnáva 3 700 ľudí a vyrába modely Kia Ceed v štyroch karosárskych verziách – Ceed, Sportswagon, ProCeed a XCeed. Druhým modelom je športovo-úžitkový Kia Sportage. Spoločnosť Kia Slovakia s. r. o. patrí medzi najväčších výrobcov a exportérov na Slovensku. Od spustenia sériovej výroby v decembri 2006 brány závodu opustilo už viac ako 4 milióny vozidiel a vyše 6 miliónov motorov.

 Technická univerzita v Košiciach pokrýva široké spektrum potrieb vzdelávania nielen pre región východného Slovenska, ale v mnohých odboroch je jediným centrom vedy, výskumu a vzdelávania nielen na Slovensku, ale aj v stredoeurópskom priestore. Úzko spolupracuje s inými univerzitami a s priemyselným zázemím regiónu i celého Slovenska. V posledných rokoch sa výrazne zvyšuje záujem o štúdium zo strany zahraničných študentov, čím sa TUKE etabluje v medzinárodnom priestore ako významná vzdelávacia inštitúcia. Na univerzite študujú študenti zo štyridsiatich krajín sveta.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore