Tlačové správy

Univerzitné poradenské centrum UPJŠ oslavuje 10 rokov

Od založenia Univerzitného poradenského centra (UNIPOC) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) uplynulo 10 rokov. Pri príležitosti tohto výročia sa 28. júna 2023 uskutoční konferencia vysokoškolských poradcov v priestoroch Rektorátu UPJŠ na Šrobárovej 2 v Košiciach.

Program sa začne o 9:15 hod. oficiálnym otvorením konferencie rektorom UPJŠ Pavlom Sovákom, publiku sa prihovorí aj Ladislav Ostroha, koordinátor Euroguidance, a Veronika Zibrinyiová, riaditeľka UNIPOC.  Od 10:30 hod. do 12:00 hod. odznejú príspevky poradcov z UNIPOC, odborníkov z Behaviorálneho a experimentálneho ekonomického tímu Ministerstva zdravotníctva SR a poradcov z Bezbariérového centra Technickej univerzity v Košiciach na tému aktuálnych trendov v poradenstve pre študentov vysokých škôl. Od 13:00 hodiny sa začne panelová diskusia na tému budúcnosti poradenstva na vysokých školách, hosťami ktorej budú poradkyňa štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  (MŠVVaŠ SR) Renáta Hall, generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR Marcel Vysocký, manažérka prípravy národného projektu z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Mária Motyková, Tina Gažovičová z kancelárie štátneho tajomníka I. zodpovedná za oblasť inklúzie MŠVVaŠ SR a predsedníčka Študentskej rady vysokých škôl Zuzana Hozlárová. Medzi 15:00 a 16:00 hod. bude vytvorený priestor na záverečný networking.

UNIPOC vzniklo 16. mája 2013 s cieľom poskytovania poradenstva, odbornej a komplexnej podpory študentkám a študentom UPJŠ v jednotlivých oblastiach ich vysokoškolského života. Zriadením poradenského centra pre študentov univerzity sa UPJŠ priblížila svetovým štandardom inštitúcií zabezpečujúcich vysokoškolské vzdelávanie. „Naši poradcovia denne pomáhajú študentom pri problémoch, ktoré by mohli ohroziť ich úspešné ukončenie štúdia, podporujú ich duševnú pohodu, zvládanie záťažových situácií, učia ich, ako zlepšiť proces učenia, rozvíjať kľúčové zručnosti a ako sa uplatniť na trhu práce po absolvovaní štúdia. Chcem vyjadriť úprimnú vďaku všetkým kolegyniam a kolegom, ktorých profesionalita a ľudskosť pomáha k tomu, aby sa na našej univerzite cítili všetci študenti a študentky dobre,“ uviedla riaditeľka UNIPOC Veronika Zibrinyiová.

UNIPOC v súčasnosti poskytuje bezplatné psychologické, právne, sociálne,  kariérne poradenstvo a poradenstvo v efektívnom učení pre všetkých študentov UPJŠ, zároveň má na starosti aj podporu študentov so špecifickými potrebami a starostlivosť o nich.

Mgr. Laura Hoľanová, tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Laura Hoľanová

E-mail: laura.holanova@upjs.sk

Tel.:   +421 55 234 1550

Mob.: +421 905 385 911

Web: https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/

Program 10 rokov UNIPOC

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore