Tlačové správy

Košický ÚPSVaR od novembra v novej organizačnej štruktúre

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice od 1.11.2012 pracuje podľa novej organizačnej štruktúry, ktorá prinesie prehľadnejšie rozdelenie agendy na jednotlivých pracoviskách, priamu líniu riadenia a zefektívnenie správy a vymáhania pohľadávok. Pôvodná štruktúra Úradu doteraz iba kopírovala štruktúru okresných úradov práce a okresných úradov pred ich zlúčením do jedného úradu.

Po novom je Úrad prehľadne členený podľa svojich činností, ktoré sú vybavované na jednom mieste. Na pracovisku na Popradskej ulici nájdete služby zamestnanosti a posudkových lekárov, na Žižkovej ulici bude agenda sociálnych vecí a rodiny, na Staničnom námestí ostáva vedenie Úradu a pobočka pre klientov Košice – okolie. Pracovisko na Adlerovej ulici bolo pre svoju neefektívnosť zrušené a predpokladá sa tým ročná úspora 42 000 eur.

Zmena organizačnej štruktúry znížila počet zamestnancov úradu zo 460 na 459.

Úrad PSVaR Košice eviduje mieru nezamestnanosti 14,32 % a počet uchádzačov o zamestnanie 25 613.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore