Tlačové správy

Mesto Košice bude losovať nájomcov voľných mestských bytov

Už začiatkom marca si vylepší situáciu s bývaním niekoľko košických rodín. 5.marca sa na Magistráte mesta Košice uskutoční verejné losovanie nájomcov piatich voľných bytov v hybridných domoch vo vlastníctve Mesta Košice.

Mesto Košice ponúklo v septembri 2012 na prenájom byty v hybridných domoch. Ide o päť bytov, ktoré nie sú užívania schopné (t.j. nevyhovujúce sú napríklad omietky, múry a podlahy, v byte nie je možné  vykonávať hygienické potreby a pripravovať stravu).

 Jedná sa o byty: Exnárova  2, číslo bytu 35, poschodie 7., 2-izbový s balkónom, rozloha 56,53 m2; Južná trieda 91, číslo bytu 14, poschodie 4., 2-izbový s balkónom, rozloha 47,55 m2; Obrancov mieru 9,  číslo bytu 13, poschodie 4., 2-izbový bez balkónu, rozloha 55,74 m2; Slobody 26, číslo bytu 2, prízemie, 1-izbový bez balkónu, rozloha 31,60 m2; Čapajevova 12, číslo bytu 4, poschodie 1., 1-izbový s balkónom, rozloha 28,20 m2.

Jednou z vopred zverejnených podmienok nájmu bytu bola aj tá, aby budúci nájomca byt po jeho získaní upravil do užívania schopného stavu. Výhoda pre budúcich nájomcov je, že aj keď spočiatku uzatvoria s Mestom Košice zmluvu na dobu určitú (3 roky), neskôr, po splnení určených podmienok, môžu získať zmluvu na dobu neurčitú alebo dokonca byt od mesta odkúpiť.

Do 12.októbra 2012 sa prihlásilo 92 žiadateľov, vopred zverejnené podmienky splnilo 52 žiadateľov. Verejné losovanie sa uskutoční 5.marca o 10.00 hod., v Malej zasadačke Magistrátu mesta Košice.

 KONTAKT:

Referát styku s verejnosťou a médiami, Magistrát mesta Košice

 

 

 

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore