Tlačové správy

Gemerčania sa opäť stretnú v Rejdovej

Gemerské osvetové stredisko v Rožňave, kultúrne zariadenie KSK a obec Rejdová pozývajú v piatok a sobotu 22. a 23. augusta 2014 na 41. Gemerský folklórny festival v Rejdovej. Ponúkne zaujímavé scénické programy v obci a amfiteátri, jarmok remesiel, rejdovské dvory, výstavy, prezentácie, súťaže, gastronomické a iné špeciality z regiónu.

„Pre návštevníkov najväčšieho folklórneho podujatia na Gemeri sme pripravili bohatý a pestrý program scénických i nescénických foriem. V rejdovských dvoroch si iste každý príde na svoje. Od ochutnávok gemerských jedál a koláčov, až po aktívne zapojenie sa do rôznych činností a súťaží. Neoddeliteľnou súčasťou sú rôzne výstavy, ktoré majú blízko k ľudovému umeniu i samotnému festivalu,“ uviedla Mária Ferenczová z Gemerského osvetového strediska v Rožňave.

V piatok popoludní uvíta prvých účastníkov slávnostne vyzdobená obec a domáci okrem dobrej nálady ponúknu aj niečo z tradičnej kuchyne. Po „pozývačkách“ sa v miestnom kostole Sv. Michala Archanjela uskutočnia Služby Božie za uchovanie tradícií v Hornom Gemeri. Program bude pokračovať na malej scéne „na pľacu“ a uvedie ho domáca folklórna skupina Hôra. Predstaví sa najmladší kolektív v okrese, spevácka skupina Genšenky z Honiec, skupiny Radzim z Vyšnej Slanej a Gočovan z Gočova. Čarovné melódie z Podpoľania ponúkne ľudová hudba Juraja Pecníka so sólistami. Stáročia uchovávané a rozvíjané kultúrne dedičstvo slovenských predkov zo srbskej Kovačice budú môcť návštevníci obdivovať v miestnej evanjelickej fare na výstave insitných umelcov P. Cicku a P. Hajka, v kovačickom dvore prostredníctvom nevšedných výrobkov remeselníkov z klubu  Creatornica a na vystúpeniach súboru V šírom poli hruška. Pre priaznivcov filmových  dokumentov s ľudovou tematikou pripravil kolekciu filmov zo svojej tvorby Peter Poboček, ktorý zachytáva zručnosť a majstrovstvo  ľudových výrobcov zo stredného Gemera.

V sobotu už v dopoludňajších hodinách bude z rejdovských dvorov znieť hudba, spev a rozvoniavať gemerské špeciality. Na pľacu predvedú rôzne remeselné techniky výrobcovia z Rejdovej, rožňavského okresu, ale aj  iných regiónov Slovenska, Maďarska a Kovačice. O 11:00 hodine na malú scénu prilákajú divákov najmenší. Program bude pokračovať školou tanca na ktorej uvedú do života aj DVD nosič Gemerského osvetového strediska Gemer tancuje slovenský, maďarský a cigánsky čardáš. Účastníci sa v krojovanom sprievode presunú do amfiteátra, kde program 41. Gemerského folklórneho festivalu vyvrcholí. Po Privítanke v amfiteátri za Hamrom v podaní ľudovej hudby Ondreja Hlaváča a sólistov zaznejú piesne z CD nosiča Tichý vetrík po doline veje, ktorý koncom minulého roka vydalo Gemerské osvetové stredisko v Rožňave.

„Na scéne rejdovského amfiteátra sa dosť často prezentovali programy s vojenskou tematikou. Tohto roku sme do dramaturgickej skladby zahrnuli projekt „Piesne vojnou písané“, ktorým si pripomíname sto rokov od vypuknutia 1. svetovej vojny a 70 rokov od vyhlásenia SNP. Spomínané udalosti sa často opisujú a ospevujú v ľudovej tvorbe, majú svoje miesto v repertoároch folklórnych skupín i súborov,“ priblížil režisér gemerských programov Ján Lipták.

Z bohatej studnice gemerských ľudových tradícií si vybrali svoje témy folklórne skupiny a súbory, ktoré sa predstavia v ďalších programových blokoch. Program hostí uvedie hudobno-folklórny súbor V šírom poli hruška zo srbskej Kovačice. Piesne a tance z neďalekého Šumiaca zaznejú v podaní folklórneho súboru Šumiačan. Muzikanti, speváci a rozkazovači zo súboru Partizán zo Slovenskej Ľupče pozvú na Detviansku svadbu. Záver bude patriť súboru Zemplín z Michaloviec s programom Láska v srdci nosená. Názov záverečného programu je aj hlavnou myšlienkou festivalu. Lásku k folklóru nosia v srdci všetci členovia kolektívov, ale aj návštevníci, ktorí im úprimne tlieskajú a podporujú ich na rôznych vystúpeniach.

41. Gemerský folklórny festival Rejdová sa organizátorom podarilo zabezpečiť aj vďaka podpore Ministerstva kultúry SR, Košického samosprávneho kraja a ďalších partnerov.

Mária Ferenczová, Gemerské osvetové stredisko

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore