Tlačové správy

Tokaj je len jeden

Otvorenie prvej Tokajskej turistickej informačnej kancelárie v Čerhove predstavuje dôležitý míľnik v realizácii projektu TOKAJ JE LEN JEDEN, ktorý realizuje Združenie Tokajská vínna cesta v partnerstve s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja z Košíc a Inštitútom turizmu Univerzity aplikovaných vied a umenia v Lucerne vo Švajčiarsku vďaka podpore z finančných zdrojov Švajčiarskeho finančného mechanizmu prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

Turistická informačná kancelária (ďalej len TIK) bude celoročne slúžiť návštevníkom a turistom prichádzajúcim do Vinohradníckej oblasti Tokaj ako miesto, kde získajú základné informácie o prírodných, historických a kultúrnych pamiatkach, o ubytovacích a stravovacích možnostiach v regióne. Nebude pre nich problém nájsť najbližší obchod, zdravotnícke zariadenie, alebo zistiť najvýhodnejšie dopravné spoje. Návštevníkom budú komplexne poskytnuté informácie nielen ohľadne vínneho turizmu, tak charakteristického pre tento región s vínnou tradíciou, ale aj informácie o vybavenosti a možnostiach turistiky v jeho širšom okolí.

TIK okrem poskytovania informácií bude slúžiť ako predajňa miestnych produktov a suvenírov, máp, informačných materiálov a bude poskytovať aj doplnkové služby (kopírovanie, predaj lístkov). Vybavená bude aj vlastnou degustačnou miestnosťou a vinotékou, kde miestni producenti vín budú mať možnosť umiestniť svoje produkty a predstaviť tak portfólio svojej výroby. V bezprostrednej blízkosti  informačného centra je priestor pre stanovanie a státie pre karavany. Nadšencom aktívneho oddychu  je plánované poskytnúť  možnosť zapožičania si bicyklov a ich  servis.

Kancelária so svojim zázemím poskytne priestory aj miestnym obyvateľom pre stretávanie sa, bude v budúcnosti platformou pre dobrovoľnícke centrum v regióne Tokaj a veríme, že sa stane centrom pestrej palety podujatí.

TIK je zaujímavá aj svojimi technickými parametrami – ako prvá nízko energetická budova na Tokaji bude využívať na výrobu elektrickej energie fotovoltaické  články, tepelné čerpadlo a krbová vložka vykurovaná biomasou prispeje k nízkym nákladom za vykurovanie.  Využívaná bude zrážková voda akumulovaná v nádrži,  a tým sa zníži spotreba pitnej vody.

Ambiciózny švajčiarsko-slovenský projekt TOKAJ JE LEN JEDEN je zameraný na podporu rozvoja cestovného ruchu v jedinečnom regióne Tokaj. Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu života obyvateľov regiónu Tokaj tým, že obyvatelia Tokaja sa zapoja do rozširovania ponuky produktov a  služieb pre cestovný ruch. Že značku Tokaj nebude niesť len víno, ale aj iné produkty, ktoré budú vyrobené miestnymi obyvateľmi.    Projekt sa realizuje  od februára 2012 a bude končiť  v októbri 2015. Celkový rozpočet projektu  je 1,23  milióna EUR, z ktorých sa realizujú tieto aktivity:

  • „Investícia do ľudí“ – komplexný vzdelávací program – od strategického plánovania cez tréning miestnych sprievodcov, cez podporu začatia podnikania, až po jazykový program,
  • „Ako ďalej v regióne Tokaj ?“ – tvorba strategických dokumentov, ktoré jasne zadefinujú cestu vedúcu k väčšej prosperite regiónu Tokaj (Stratégia rozvoja turizmu, Business plán a Marketingový plán),
  • „Oživenie tradičných remesiel – Remeslo aj na Tokaji má zlaté dno“ – tréningový program, v rámci ktorého sú organizované kurzy tradičných remesiel,
  • “Na Tokaji sa už nikto nestratí” – vytvorenie jednotného navigačného informačného systému v podobe drobnej infraštruktúry založenia informačných centier v Čerhove a v Trebišove, osadenia prvkov informačného systému v teréne, vstupných portálov, vytvorenia web stránky s prezentačným video-audio portálom, GIS mapami a GPS sprievodcom po regióne Tokaj,
  • “Rekreopark na Tokaji pre všetkých” – vytvorenie funkčnej infraštruktúry pre aktívny oddych – 85 km cyklotrás, náučné chodníky, takmer 700 rôznych značiek a smerovníkov, altánky, odpočívadlá, lavičky a sedenia, výstavba 12-metrovej vyhliadkovej veže, ktorá sa stane novou významnou dominantou regiónu,
  • “Kultúrny región Tokaj – Tokaj a Košice – EHMK 2013” – aktivita, zameraná na posilnenie prezentácie kultúrno-historického dedičstva pre verejnosť, návštevníko a posilňovanie miestneho a regionálneho patriotizmu, ako aj zyvšovanie angažovanosti miestneho obyvateľstva do služieb v cestovnom ruchu.

Projekt je unikátny v tom, že je komplexný, že kombinuje investície do infraštruktúry s investíciami do zvyšovania zručností a vedmomostí miestnych obyvateľov v konkrétnych oblastiach a činnostiach. “Za uplynulých 33 mesiacov realizácie projektu sme už dosiahli prvé výsledky,” vraví projektová manažérka Michaela Maciková. “V rámci jednotlivých modulov vzdelávacieho programu bolo  vyškolených 28 osôb v oblasti strategického plánovania a 43 miestnych sprievodcov, ktorí okrem intenzívneho teoretického  vzdelávania absolvovali aj praktický výcvik a dve exkurzie vo vinárskych oblastiach v Maďarsku a na Južnej Morave.  25 miestnych obyvateľov  sa zdokonaľuje v cudzích jazykoch, 30 osôb absolvovalo kurzy degustácie vína.  Otvorili sme informačné centrum v Trebišove v priestoroch múzea, podporili sme desiatky tradičných podujatí  v regióne aj v širšom okolí. V súčasnosti  pomaly rastie 12 metrov vysoká vyhliadková veža, ktorá má šancu stať sa novou dominantou regiónu Tokaj.  Realizácia projektu prebieha v súčasnosti na plné obrátky a veríme, že do ukončenia projektu sa  výrazne priblížime k naplneniu cieľa projektu.”

Bližšie informácie poskytne Michaela Maciková, projektová manažérka Združenia Tokajská vínna cesta, ul. SNP 1049/76, Trebišov, mobil: 0915 999009, email: macikova@tvc.sk, www.tvc.sk.

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore