Aktuality

V spore Loyka – Lajmonová zvíťazila sloboda slova

Rozsudkom Krajského súdu v Bratislave sa skončil viac ako tri roky trvajúci súdny spor na ochranu osobnosti, v ktorom Tobiáš Loyka žiadal od Anny Lajmonovej, vydavateľky regionálnych novín Oravec ospravedlnenie a finančnú náhradu nemajetkovej ujmy za jej autorský článok „Kedysi Suchohorčanov bili iní, teraz sa bijú sami“. Krajský súd v odvolacom konaní potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa, podľa ktorého v uverejnenom článku nedošlo k neoprávnenému zásahu do osobnostných práv žalobcu, ani k porušeniu Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Za článok „Kedysi Suchohorčanov bili iní, teraz sa bijú sami“ prebrala Anna Lajmonová v januári 2009 Osobitnú cenu za investigatívny príspevok v Novinárskej súťaži Slovenského syndikátu novinárov za rok 2008.

Po tom, čo dostala predvolanie na súdne konanie, sa Anna Lajmonová ako členka SSN obrátila na syndikát so žiadosťou o pomoc. Slovenský syndikát novinárov považoval za nevyhnutné stáť na strane novinárky, ktorá neurobila nič iné, len verne opísala situáciu v obci Suchá Hora, preto angažoval advokáta Mgr. Mareka Benedika, aby ju pred súdom zastupoval.

Tobiáš Loyka žiadal od novinárky Anny Lajmonovej ospravedlnenie v novinách Oravec za výroky v článku Kedysi Suchohorčanov bili iní, teraz sa bijú sami, uverejnenom v regionálnych novinách Oravec v októbri 2008. Okrem ospravedlnenia žiadal navrhovateľ aj náhradu nemajetkovej ujmy – najprv 1 €, potom žalobu v časti nemajetkovej ujmy rozšíril na sumu 250 000 €, následne jeho právny zástupca ustálil výšku nemajetkovej ujmy na sumu 1 000 €.

Okresný súd Bratislava II 30. marca 2010 návrh Tobiáša Loyku zamietol. Loyka sa voči verdiktu súdu odvolal a v zmene žaloby žiadal odvolací súd, aby žalovanej okrem ospravedlnenia v novinách Oravec uložil povinnosť zaplatiť mu nemajetkovú ujmu v peniazoch 500 000 €. Odvolací súd zmenu žaloby pripustil. V rozsudku, ktorý je konečný, Krajský  súd v Bratislave potvrdil rozhodnutie okresného súdu. Tobiáš Loyka je tak povinný zaplatiť trovy konania a súdny poplatok.

Vysoko si vážim, že mi moja stavovská organizácia pomohla brániť pravdu“, napísala v ďakovnom e-maili predsedovi SSN Petrovi Kubínyimu Anna Lajmonová, „pretože ako vydavateľka malého regionálneho média by som si nemohla dovoliť financovať právnika, a tak ktovie, ako by tento súdny prípad, v ktorom navrhovateľ T. Loyka, žiadal verejné ospravedlnenie a ruinujúcu sumu za nemajetkovú ujmu, skončil.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore