Tlačové správy

Nenechajme si ničiť vlastné zelené „pľúca“

V komunite na sociálnych sieťach sú už dlhší čas pridávané fotografie o veľmi intenzívnom výrube stromov nielen v našich lesoch, ale aj popri riekach, cestách, alejach,… a to na celom Slovensku. Tu už nejde o bežný výrub dreva, ale o arogantné drancovanie všade tam, kde ešte nejaký strom rastie. Obraciame sa preto na širokú verejnosť, aby sme spolu zastavili toto výrubové šialenstvo. Nenechajme si ničiť svoje vlastné zelené pľúca, jedinečné prírodné bohatstvo, ktoré patrí nám všetkým. Výrubmi stromov je ohrozené nielen naše zdravie, naša budúcnosť, ale aj náš spoločný majetok. Stromy nemôžu byť iba tovarom. Majú v prírode svoje nezastupiteľné miesto. Po rozhovoroch s rybármi, chovateľmi včiel zistíme, že enormný úbytok stromov nemá vplyv iba na eróziu krajiny, na jej vysušovanie, na klimatickú zmenu (ktorú už vidíme a cítime všetci) ,ale aj na likvidáciu životného prostredia živočíchov.

V piatok  8. apríla 2016 sme napoludnie uverejnili na internete na stránke www.peticie.com petíciu „Za okamžité zastavenie výrubov stromov na celom Slovensku“, http://www.stromy.vlastnyweb.sk/weby/stromy/data/docs/Peticiaokamzite_zastavenie_vyrubov.pdf, ktorú za pár dní podporilo viac ako 7.000 ľudí.

Informácia o tejto petícii sa zatiaľ šíri iba cez sociálne siete, a preto chceme o tejto aktivite informovať aj cez klasické médiá.

Petíciu je možné tiež stiahnuť a vytlačiť na stránke www.stromy.vlastnyweb.sk aj v papierovej podobe a po vyplnení a podpísaní zaslať poštou na adresu osoby poverenej zastupovať petičný výbor.
Ing. Mária Halátová, poverená zastupovať Petičný výbor

halatova@zoznam.sk

 

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore