Tlačové správy

Mesto Košice ukončilo rekonštrukciu cesty Košická Polianka

Košickí motoristi majú dôvod na radosť. Mesto Košice im totiž už dnes popoludní odovzdá do užívania zrekonštruovanú miestnu komunikáciu Krásna nad Hornádom – Košická Polianka. Ide však iba o zlomok masívnej pomoci mesta občanom v podobe najväčšej rekonštrukcie cestných komunikácií na území mesta za posledné roky.

Dodávateľ prác „Združenie – Košice, rekonštrukcia pozemných komunikácií“ (Eurovia SK, a.s., a Inžinierske stavby, a.s.), nemal v Košickej Polianke vôbec ľahkú úlohu. Dnes už zrekonštruovaná komunikácia mala rad povrchových, konštrukčných a mechanických porúch, ako napríklad strata drsnosti vozovky, výtlky, vyjazdené koľaje, či sadnuté kanalizačné vpuste.

Vzhľadom na havarijný stav bolo preto nutné kompletne vymeniť jestvujúce teleso vozovky v dĺžke viac ako 1, 5 kilometra, a hrúbke 53 centimetrov. Celkové náklady na rekonštrukciu predstavujú sumu 1 008 318, 61 Eura s DPH.

Pre našu obec je to obrovský prínos tešíme sa, a ďakujeme mestu Košice za naozaj kvalitnú a najmä  bezpečnú cestu,“ pochvaľuje si Mgr. Marta Petrilová, starostka Košickej Polianky. „Mnohí naši občania jazdia do Košíc za prácou, študenti do škôl, sú tu aj rodinné väzby, keď príbuzní prichádzajú z mesta za rodičmi, alebo starými rodičmi, po ceste premáva aj veľa bicyklistov. Cesta vyzerala ozaj zle, napríklad keď pršalo, nebolo vôbec vidno jamy na ceste zaplavené vodou, a ľudia si ničili vozidlá. Hromžili aj vodiči autobusov, bolo to ozaj zlé. Takže ešte raz, veľmi ďakujeme mestu Košice za túto úžasnú pomoc.“

Mesto Košice aktuálne realizuje v rámci akcie „Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií“ aj opravy ďalších vozoviek, ktoré už boli vo veľmi zlom technickom stave: Bernolákovu ulicu (0,543 km), Ázijskú triedu (1,489 km), Gemerskú (0,782 km) a Vojenskú ulicu (0,16 km), na ktoré mesto preinvestuje viac ako štyri milióny Eur bez DPH.

Na území mesta Košice bude teraz zrekonštruovaných celkovo takmer 4,5 km komunikácií, pričom výhľadovo plánujeme v nasledujúcich rokoch zrenovovať ďalších 12 ciest,“ dodal primátor Richard Raši

Kontinuálne s opravami ciest sa v Košiciach realizuje aj pravidelná každoročná bežná údržba mestských komunikácií vo finančnom objeme cca 1,5 milióna Eur. V tejto sume sú zahrnuté napríklad odvodnenia ciest, opravy chodníkov, schodov, ale aj výtlkov, ktoré vznikajú v zimnom období.

Linda Šnajdárová, hovorkyňa mesta Košice

email: linda.snajdarova@kosice.sk

 

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore