Tlačové správy

UPJŠ v Košiciach udelila čestný titul doctor honoris causa JUDr. Pavlovi Rychetskému

V stredu 28. septembra 2016 udelila Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach čestný titul doctor honoris causa JUDr. Pavlovi Rychetskému v odbore Právo, ako významnej a vynikajúcej osobnosti, ktorá sa zaslúžila o rozvoj demokracie a humanity.

Slávnostného zasadnutia Vedeckej rady UPJŠ v Košiciach sa zúčastnila predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetta Macejková, emeritný prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster, emeritný prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, veľvyslanec Slovenskej republiky v Prahe Peter Weiss,  zástupcovia sudcov Ústavného súdu v Slovenskej a Českej republike a zástupcovia slovenských a českých univerzít.

„Je mi cťou privítať Vás na pôde našej Univerzity. V mene akademickej obce našej univerzity, a vo svojom vlastnom mene, by som chcel vyjadriť svoj osobný pocit šťastia, že si môžeme uctiť takú vynikajúcu osobnosť a udeliť Vám najvyšší stupeň akademického uznania,“ uviedol v úvode rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Dekanka Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc. vo svojom príhovore predstavila osobnosť JUDr. Pavla Rychetského slovami: „V súdobej spoločnosti nie je ľahké nájsť osobnosti, ktoré by ovplyvnili beh moderných dejín tak, ako práve pán Pavel Rychetský. Či už išlo o nádeje búrlivých rokov šesťdesiatych, spoločenskú krízu rokov sedemdesiatych či zrod právneho štátu po roku 1989. Tu všade Pavel Rychetský osvedčil pevnosť svojich životných zásad a vieru v humanizmus. Aj keď jeho životná cesta nebola vždy priama, nikdy sa nespreneveril svojmu svedomiu a vždy stál na strane tých, ktorým bolo spôsobené príkorie. Z opozície voči komunistickému režimu, v akademickej sfére, ani počas výkonu najvyšších štátnych funkcií neprestal zdôrazňovať, že najvyššou hodnotou celej spoločnosti je sloboda a ľudská dôstojnosť.“

„Nedovedu si představit větší pocty než té, které se mi dnes dostává od Vaší staroslavné university, jejíž počátky si troufám s ohledem na historii košického universitního školství situovat hluboko do poloviny sedmnáctého století. Význam čestného doktorátu Vaší univerzity je pro mne umocněn jednak tím, že zde působí vynikající odborníci a na zdejší právnické fakultě i moji vzácní kolegové a přátelé a v neposlední řadě i tím, že v Košicích je sídlo slovenského ústavního soudu, se kterým má náš – český ústavní soud – dlouhodobě ty nejlepší vztahy,“ uviedol vo svojom príhovore nositeľ čestného titulu doctor honoris casusa JUDr. Pavel Rychetský.

Poznámka:

Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Verejnosť a média http://www.upjs.sk/verejnost-media/vztahy-s-verejnostou/tlacove-spravy/rok-2016/ .

Mgr. Mária Hrehová, PhD., tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore