Tlačové správy

Uzavrú cestu od Baránka po hranicu Košíc-okolia, vyrúbu stromy ohrozujúce dopravu

Od 7. 11. do 16. 12. 2016 dôjde k celkovej uzávere štátnej cesty II/547, od Baránka po hranicu okresu Košice – okolie, od pondelka do soboty (vrátane sobôt) , v čase 8.00 – 15.00 hod. Dôvodom je výrub drevín pri ceste a okolo komunikácií v smere na Jahodnú. Výrub začne v úseku od Baránka po Alpinku, odtiaľ až po hranicu s okresom Košice – okolie.

Na uvedenej komunikácii treba nutne zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. Stromy v ochrannom pásme cesty dlhodobo ohrozujú motoristov, preto je v nevyhnutnej miere nutné odstrániť stromy a kroviny  z pomocného cestného pozemku. Každoročne tu dochádza k nekontrolovaným pádom stromov, previsom konárov pod ťarchou mokrého snehu a ľadu. Vznikajú poistné udalosti, havárie, dochádza k ublíženiam na zdraví, za ktoré môže zodpovedať aj správca cestnej komunikáte. Nebezpečné sú najmä stromy s narušeným koreňových systémom po veterných kalamitách v uplynulých rokoch.

Cesta bude otvorená každý deň do 8.00 hod., aby sa ľudia dostali do práce, opätovne o 15.00 hod., aby sa dostali domov. Vodiči môžu využiť aj obchádzkovú trasu, o ktorej boli, vrátane termínu výrubu, informované s dostatočným časovým predstihom všetky dotknuté obce, organizácie a ďalšie príslušné inštitúcie.

OBCHÁDZKOVÁ TRASA: Margecany – Klenov – Ľubovec – Kysak – Kostoľany nad Hornádom – Košice.

POZOR!!! Po tejto trase musia ísť do Košíc aj motoristi z Košickej Belej, Opátky, Kojšova či Veľkého Folkmaru, inak sa do mesta nedostanú. Vodičov budú navigovať dopravné značenia, odsúhlasené krajským dopravným inšpektorátom.

Nevyhnutnosť výrubu bola viackrát prezentovaná vrtkými záchrannými zložkami, autobusovými prepravcami aj Policajným zborom Slovenskej republiky. Realizátor výrubu (Mestské lesy Košice, a.s.) hľadal aj iné riešenia, aby nemusela byť v daných úsekoch obmedzená doprava úplnou uzávierkou cesty. Ukázalo sa však, že výruby nie je možné realizovať pri plnej, prípadne čiastočnej premávke vozidiel. Ťažké mechanizmy, a na cestu spúšťané stromy, z ktorých mnohé majú výšku aj 25 metrov, by ohrozovali bezpečnosť vodičov. A to aj pri premávke regulovanej lesnými robotníkmi, respektíve prenosnou svetelnou signalizáciou.

Vyrúbané budú len tie dreviny a kroviny v ochrannom pásme cesty (na výkopových a násypových svahoch cestného telesa), ktoré sú nahnuté, poškodené a vytvárajú prekážku v blízkosti cesty.

Pôjde predovšetkým o náletové dreviny: breza, lieska, smrekovec, smrek, buk, hrab, vŕba, baza, jelša, pajaseň, jarabina. Odstránený bude aj hustý krovitý porast. Zvykne sa v ňom totiž zdržiavať divá zver, ktorá v neprehľadnom teréne blízko ciest, spôsobuje dopravné kolízie.

Uzáveru cesty odsúhlasil Krajský dopravný inšpektorát Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach.

 

Linda Šnajdárová, hovorkyňa mesta Košice

email: linda.snajdarova@kosice.sk

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore