Tlačové správy

Parkovanie so zapracovanými pripomienkami Košičanov, zníženie cien, cenové zvýhodnenia, aj úpravy platnosti

Mesto Košice pripravuje na decembrové rokovanie poslancov Mestského zastupiteľstva návrh zmeny všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 157 o parkovaní. Naďalej v ňom chráni v prvom rade občanov s trvalým pobytom v desiatich rezidentských zónach a zároveň vychádza v ústrety ďalším skupinám Košičanov. Pracovnú verziu návrhu zmien VZN zverejňujeme na internetovej stránke www.kosice.sk vo forme pôvodného znenia s vyznačenými zmenami a aj vo forme samotného legislatívneho návrhu.

„Aktuálny návrh je otvorený konštruktívnym pripomienkam všetkých, ktorým záleží na tom, aby nový parkovací systém slúžil čo najväčšiemu počtu Košičanov. Pracovný návrh zmeny VZN zároveň zasielame na pripomienkovanie dotknutým mestským častiam. Následne bude finálny návrh zmeny VZN o parkovaní zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta. O termíne zverejnenia dokumentu budeme Košičanov včas informovať,“ hovorí primátor mesta Košice Richard Raši.

Zverejnený návrh zmeny VZN o parkovaní obsahuje zníženie ceny prvej rezidentskej parkovacej karty pre fyzické osoby (nepodnikateľov) z 35 € na 20 €, a zníženie ceny prvej rezidentskej karty pre podnikateľov z 300 € na 150 €, ak je podnikateľom fyzická osoba (napr. SZČO), resp. na 200 €, ak je podnikateľom právnická osoba.

Predĺženie platnosti pôvodných rezidentských parkovacích kariet do 31.12.2017 sa bude týkať všetkých rezidentov, ktorí si ich už kúpili alebo ešte zakúpia do konca roka 2016. Rezidentská parkovacia karta v rezidentskej lokalite umožní rezidentovi dočasné parkovanie motorového vozidla v príslušnej rezidentskej lokalite, ktorej číslo je uvedené na parkovacej karte a v rezidentských lokalitách, bezprostredne susediacich so základnou rezidentskou lokalitou.

Cenové zvýhodnenie rezidentskej parkovacej karty pre dôchodcov znamená nárok na zľavnenú parkovaciu kartu 5 € namiesto 35 € pre seniorov od 62 rokov, nie od 70, ako tomu je v pôvodnom znení VZN.

V návrhu je rozšírená možnosť získania rezidentskej parkovacej karty pre ďalších obyvateľov mesta Košice. V dosiaľ platnom VZN je okruh rezidentov viazaný výlučne na osoby, ktoré majú v rezidentskej lokalite trvalý pobyt. V novom návrhu vystupuje v pozícii žiadateľa výlučne vlastník bytu (nehnuteľnosti), ktorý bude prakticky „vybavovať“ parkovacie karty pre osoby s trvalým pobytom v danom byte alebo pre nájomcu v jeho byte.

Návrh zmeny VZN ďalej obsahuje napríklad zníženie ceny za parkovanie a rozšírenie parkovacích miest pre návštevníkov, zníženie minimálneho časového limitu parkovania a ďalšie ustanovenia, s ktorými sa verejnosť môže oboznámiť na internetovej stránke www.kosice.sk

Linda Šnajdárová, hovorkyňa mesta Košice

email: linda.snajdarova@kosice.sk

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore