Tlačové správy

Miesta po výrube popri ceste na Jahodnú bude opäť zelené

Lesníci z Mestských lesov Košice ubezpečujú verejnosť, že nemusí mať obavy – miesta po výrube popri ceste na Jahodnú, ktorým sú odstraňované stromy ohrozujúce bezpečnosť cestnej premávky, bude opäť zelený. Vytvára totiž priestor pre rast následného porastu, ktorý nebude ohrozovať cestnú komunikáciu mnoho rokov.

Zalesnenie v lesných porastoch popri ceste na Jahodnú mestskí lesníci zrealizujú v zmysle zákona do dvoch rokov od vykonanej ťažby všade tam, kde sa neobnoví les sám. V podmienkach košických mestských lesov dochádza k prirodzenej obnove lesných porastov až na 85-tich percentách odlesnenej plochy. Miesta bez prirodzeného zmladenia, na ktorých by hrozila erózia už v najbližšom roku, zalesnia lesníci v agrotechnickom termíne na jar alebo na jeseň budúceho roka. Na ostatných miestach do dvoch rokov od uskutočneného výrubu.

Vysadením vyspelých sadeníc lesníci zminimalizujú potrebu dopĺňania a ochrany mladého porastu, ktorá je v ochrannom pásme líniovej stavby problematická. Drevinové zloženie bude plánované na základe modelov hospodárenia pre dané porasty. Takto bude aj do budúcna zabezpečená stabilita svahu voči zosuvom ohrozujúcim cestnú komunikáciu

Linda Šnajdárová, hovorkyňa mesta Košice

email: linda.snajdarova@kosice.sk

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore