Tlačové správy

Rožňavskou knižnicou bude znieť poézia, próza i vlastná tvorba

Okresná organizácia Únie žien Slovenska Rožňava v spolupráci s Gemerskou knižnicou Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja a Mesto Rožňava organizujú 10. marca 2017 v priestoroch knižnice okresné kolo umeleckého prednesu poézie, prózy a vlastnej tvorby žien – 50. ročník Vansovej Lomnička.

„Súťaž Vansovej Lomnička sa každoročne koná na počesť významnej spisovateľky, redaktorky, prekladateľky, zástankyne práv žien Terézie Vansovej“ povedala koordinátorka okresného kola Tatiana Baranová z OO ÚŽS a dodala „V tomto roku to bude 50. ročník prednesu a ja verím, že sa do toho zapoja aj nové súťažiace. Oslovili sme ženy, ktoré sa venujú prednesu i písaniu, ale aj pedagógov stredných škôl.“

Terézia Vansová (18.04.1857 Zvolenská Slatina, 10.10.1942 Banská Bystrica ) spisovateľka, redaktorka, predstaviteľka ženského hnutia pochádzala zo šľachtického rodu Medveckých. Narodila spolu s bratom, dvojčaťom Ďurkom ako siedme dieťa evanjelického farára Samuela a Medveckého a jeho manželky Terézie. Mladosť prežila vo Zvolenskej Slatine, v malej dedinke s čulým národným životom. Vyrastala vo vzdelanej rodine, ktorá udržiavala priateľské vzťahy s mnohými významnými spisovateľmi a národovcami – Sládkovičom, Škultétym, Franciscim, Čajakom, Dobšinským a ďalšími. Práve dvaja poslední – Čajak a Dobšinský – boli postupne manželmi Adely, najstaršej dcéry Medveckých. Dobšinský neraz Terézii poskytoval cenné rady vo veciach literárnych.

Súťaž je postupová a má celoslovenskú pôsobnosť (okrem vlastnej tvorby). Bližšie informácie záujemkyne nájdu aj na webovej stránke knižnice. Tešíme sa na Vás 10. marca 2017 v priestoroch Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave, ul. Lipová 3, kde okresné kolo umeleckého prednesu poézie, prózy a vlastnej tvorby – 50. ročník Vansovej Lomnička má začiatok o 14-tej hod.

Tatiana Bachňáková, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave

Kontakt : www.kniznica-rv.sk

E-mail : kniznica@kniznica-rv.sk Adresa: Lipová 3, 048 01 Rožňava Tel. : 058/ 788 09 11, 788 09 17

zdroj : http://www.osobnosti.sk/osobnost/terezia-vansova-1251

info k súťaži : tbaranova1946@gmail.com benediktyova.olga@gmail.com 0905 106 611 0944 125 038

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore