Tlačové správy

Súťaže Košického samosprávneho kraja

AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2024

Vyhlasovateľom súťaže je MŠVVaŠ SR a organizátorom súťaže je CPASR – Cech predajcov a autoservisov SR. Usporiadateľom oblastného kola je Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice. Na Strednej odbornej škole automobilovej sa bude konať oblastné kolo 22. Ročníka odbornej súťaže AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2024 pre žiakov stredných škôl zo Slovenska.

Oficiálne otvorenie sa uskutoční 20.3.2024 o 8,00 hod. V Stredisku praktického vyučovania SOŠA na Jarmočnej ulici 6 v Košiciach.

20.3.2024 kategória AUTOMECHANIK

21.3.2024 kategória AUTOTRONIK

V prvý deň sa očakáva účasť asi 50 ľudí – súťažiaci, hodnotiaci komisári, pedagógovia, zástupcov Cechu predajcov a autoservisov SR, zástupcovia jednotlivých firiem z duálneho vzdelávania a druhý deň cca 30 ľudí.

 

XIII. ročník Medzinárodných plaveckých pretekov mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením

V poradí už 13. ročník Medzinárodných plaveckých pretekov mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením sa každoročne koná pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja.

Zúčastnia sa ho športovci v rámci celého Slovenska (svoje zastúpenie bude mať Košický kraj, Prešovský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky a Bratislavský kraj).

Medzinárodnou účasťou nás podporia zástupcovia z Českej republiky z Uherského Hradište a prvýkrát aj z Maďarska z mestečka Bélapátfalva, maďarský partner, s ktorým by sme chceli neskôr nadviazať spoluprácu v rámci projektu cezhraničnej spolupráce ÉZUS Via Carpatia.

Toto podujatie sa teší každým rokov väčšej účasti. Tohto roku počítame s účasťou až 50tich plavcov so zdravotným znevýhodnením. Zaujímavosťou plaveckých pretekov je integrovaná štafeta, ktorú pláva vedúci družstva (tréner) spoločne s dvoma plavcami so zdravotným znevýhodnením a tiež štafeta zdravotne znevýhodnených v pároch (muž a žena).

Myšlienkou plaveckých pretekov je posúvať športovcov –plavcov aj z domovov sociálnych služieb do kvalitných plaveckých súťaží aj s medzinárodnou účasťou a objavovať nové plavecké talenty. Preto aj tohto roku sa na jednom mieste stretnú zástupcovia z domovov sociálnych služieb, ktorí majú menej príležitosti súťažiť spolu so športovými talentmi v plávaní, bývalými členmi úspešnej reprezentácie na Svetových letným hrách Špeciálnych olympiád v Berlíne v plávaní.

Cieľovou skupinou je 50 mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením (prevažne s mentálnym, prípadne s iným intelektuálnym znevýhodnením).

Plavecké preteky sa budú konať v jednej zo župných škôl a to v Strednej odbornej škole  Priemyselných technológií v Šaci 20.3.2024 (streda) v čase od 9,00 hod do 12,00 hod. Študenti tejto školy budú zároveň dobrovoľníkmi na pretekoch.

Mgr. Katarína Strojná, hovorca predsedu KSK

Komunikačné oddelenie

katarina.strojna@vucke.sk

tel: +421 55 7268 171

3. Propozície A-J 2024 KE AUTOOPRAVÁR 20.3.2024

4. Propozície A-J 2024 KE AUTOTRONIK 21.3.2024

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore