Tlačové správy

Predsedníčka Ústavného súdu SR I. Macejková v rámci bilaterálnej spolupráce s Ústavným súdom Ruskej federácie navštívila Petrohrad

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetta Macejková sa na pozvanie predsedu Ústavného súdu Ruskej federácie Valerya D. Zorkina v rámci bilaterálnej spolupráce s Ústavným súdom Ruskej federácie v dňoch 16. – 20. mája 2017 zúčastnila na rokovaní
VII. Medzinárodného právnického fóra a Medzinárodnej konferencie „Ústavné súdnictvo: doktrína a prax“ v Petrohrade.

Vo svojom príspevku s názvom „Ústavný súd Slovenskej republiky a deľba moci“ Ivetta Macejková priblížila prítomným význam ústavného súdnictva a postavenie Ústavného súdu Slovenskej republiky v rámci deľby moci.

Fórum sa koná od roku 2011 a patrí medzi najreprezentatívnejšie podujatia pre dialóg prominentných vedcov, politikov a právnikov o kľúčových zmenách v právnom regulovaní, zdokonalení súčinnosti právnych systémov a rozvoji modernej právnej vedy a právnického vzdelania. V roku 2016 program fóra zahŕňal vyše 70 akcií, na ktorých sa zúčastnilo  3 750 delegátov zo 77 krajín, okrem iného 71 oficiálnych delegácií.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore