Tlačové správy

Verejná knižnica J. Bocatia v Košiciach pozýva na výstavu tvorcov z hliny

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach (VKJB) v spolupráci s partnerskou Školou úžitkového výtvarníctva v Košiciach (ŠÚV) a Hrnčiarskou dielňou Igora Macáka pozýva na výstavu Keramika – tradícia a súčasnosť. Diela inšpirované tradičným hrnčiarstvom, úžitkovú a dizajnovú dekoratívnu keramiku možno v knižnici obdivovať od štvrtka 15. júna 2017 do konca augusta 2017. Vernisáž bude v centrálnej požičovni VKJB na Hviezdoslavovej 5 o 16:30 hod.

Výstava je ďalším z počinov knižnice venovaných tradíciám našich predkov. Sprievodným podujatím je tvorivá dielňa, počas ktorej si záujemcovia môžu ohmatať čerstvú hlinu a vytvoriť vlastné dielko.  „Tvorivá dielňa s majstrom Macákom a učiteľmi Školy úžitkového výtvarníctva bude v centrálnej požičovni našej knižnice na Hviezdoslavovej 5 v stredu 21. júna od 16. do 19. hodiny. Je to deň pred začiatkom Cassovia Folkfestu 2017. Naša výstava je sprievodným podujatím tohto festivalu,“ uviedla riaditeľka VKJB Soňa Jakešová.

Výstava predstaví diela vyrábané točením na kruhu, vypaľované v hrnčiarskej peci, zdobené engobami, glazúrou, plastickými prvkami či reliéfmi. Ide o postupy, ktoré vo svojej tvorbe uplatňuje hrnčiar Igor Macák, ktorý má dielňu v košickej Uličke remesiel.

Hrnčiarstvu som sa vyučil v Slovenskej ľudovej majolike v Modre a od roku 1992 ma živí hrnčiarsky kruh, hlina a moje ruky. S manželkou sme vytvorili vlastný spôsob dekorovania keramiky s rastlinným motívom, univerzálnym motívom ryby a motívom viniča, ktoré sú typické pre našu dielňu. Oživili sme aj dávny, v ľudovom umení obľúbený, ornamentný prvok tulipán,“ spresnil I. Macák.

„Súčasnú podobu keramiky na výstave prezentujú práce bývalých žiakov Školy úžitkového výtvarníctva v Košiciach, absolventov odboru  výtvarného spracovania keramiky a porcelánu. V súčasnosti ponúkame odbor keramický dizajn, ktorý je inovovanou verziou pôvodného. Obsah výučby je prispôsobený najnovším trendom v oblasti dizajnu, od návrhu po samotné spracovanie doplnkov do interiéru a prvkov záhradnej architektúry. Záujemcom tento odbor ponúka veľký priestor pre rozvíjanie manuálnych zručností pri práci s materiálom a výtvarných zručností pri navrhovaní dizajnu s využitím 3D grafických softvérov,“, uviedol  o plánoch školy zástupca riaditeľky ŠUV, Mgr. akad. sochár Štefan Michalko.

Záujemcovia o workshop, ktorý bude 21. júna 2017 od 16:00 do 19:00 hod., nájdu bližšie informácie a pokyny na stránke knižnice www.vkjb.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore