Tlačové správy

Zahraj že mi, zahraj – rozkážu si najlepší z kraja

Krajská postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí Zahraj že mi, zahraj! bude v sobotu 21. apríla 2018 od 13:00 hod. v Dome kultúry v obci Buzica. Na súťaži sa zúčastnia jednotlivci a kolektívy, ktoré postúpili z regionálnych kôl súťaže.

Na súťaži sa zúčastnia jednotlivci a kolektívy, ktoré postúpili z regionálnych kôl súťaže. Na krajskej úrovni budú zastúpené štyri oblasti Košického samosprávneho kraja: Spiš, Košice s okolím, Michalovce a Trebišov. Diváci uvidia 24 súťažných čísiel v štyroch kategóriách – detské ľudové hudby, detské spevácke skupiny, sólisti speváci a spevácke duá, sólisti inštrumentalisti.

V rámci sprievodného programu si návštevníci a súťažiaci môžu vyskúšať svoje zručnosti pri výrobe drôtených šperkov, predmetov zo šúpolia, v zdobení medovníkov a pri práci na hrnčiarskom kruhu.

Víťazi súťaže postúpia na celoslovenské kolo súťažnej prehliadky Vidiečanova Habovka, ktorá sa bude konať 16. – 17. júna 2018 v oravskej obci Habovka.

Organizátorom krajskej postupovej súťaže a prehliadky detského hudobného folklóru je Kultúrne centrum údolia Bodvy a Rudohoria (KCÚBaR), jej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum v Bratislave. Súťažná prehliadka je podujatím detí a mladých, zaoberajúcich sa interpretáciou hudobného folklóru, čerpajúcich folklórny materiál z územia Slovenska.

Poslaním súťaže je podporovať a rozvíjať u detí pozitívny vzťah k tradičnej ľudovej kultúre, umožniť im prezentáciu výsledkov práce na verejnosti, poskytnúť priestor na vzájomnú konzultáciu a diskusiu členov a vedúcich kolektívov s členmi odbornej poroty. Motivovať členov kolektívov k vyhľadávaniu, spracúvaniu a interpretácii hudobno-speváckeho materiálu a rozvíjať štýlové hudobno-interpretačné znaky tradičnej slovenskej ľudovej kultúry, objavovať nové hudobné i spevácke talenty, dať priestor k verejnej prezentácii, zoznámiť divákov s hudobným folklórom z nášho územia.

Viac informácií:

Zsuzsanna Cehelská

Kultúrne centrum údolia Bodvy a Rudohoria

Hlavná 52, 045 01 Moldava nad Bodvou

Hrnčiarska 9, 040 01 Košice

zsuzsanna.cehelska@kcubar.sk

www.kcubar.sk

055/460 70 35, 0915 892 007

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore