Tlačové správy

Sudkyňa Ústavného súdu SR Jana Baricová získala významné ocenenie

Sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky Jana Baricová sa 14. – 16. júna 2018 zúčastnila na medzinárodnej vedeckej konferencii „XXVI: Karlovarské právnické dny“ v Karlových Varoch. Na spomínanom podujatí získala významné ocenenie udeľované spoločnosťou Karlovarské právnické dni – Autorskú cenu za najhodnotnejšiu pôvodnú právnickú  publikáciu – ako vedúca autorského kolektívu a spoluautorka diela Správny súdny poriadok – komentár.

V mene sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky a vedenia Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky jej k oceneniu blahoželáme.

 

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore