Košice

Prehľad podujatí 38.týždeň – 14.09.2018

PONDELOK               Mesto Košice

17. septembra            MMK, Trieda SNP48/A, prízemie, blok B – veľká zasadačka, KE

8:00                              XXII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

V čase  od 10:30 hod. do 13:00 hod. bude zasadnutie MZ prerušené z dôvodu účasti vedenia mesta Košice na spoločnom zasadnutí vlád ČR a SR pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky. ____________________________________________________

PONDELOK               Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ)

17. septembra            Aula Lekárskej fakulty UPJŠ, Trieda SNP 1, KE

10:00                           Slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019 na UPJŠ

________________________________________________________

 PONDELOK               Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ)

17. septembra              UPJŠ, Moyzesova 11, KE

16:00                             Slávnostné otvorenie zrekonštruovaných priestorov požiarom zničenej budovy Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ

Účasť potvrdili viacerí predstavitelia vlády SR.

________________________________________________

PIATOK                        Čítajme si spolu, o.z., Knižnica pre mládež mesta Košice (KMMK)

21. septembra           Kasárne/Kulturpark – budova PAPA, Kukučínova 2, Košice

9:00                              Téma TB:

Košice BookPark – 2. ročník vzdelávaco-zábavného podujatia. Jeho súčasťou je výstava detských kníh slovenských a českých vydavateľstiev, konferencia pre rodičov, festival Číta celá rodina a  bohatý sprievodný program pre verejnosť.

Hostia TB:

  •                             Mgr. Viktória Marcinová, PhD. – Čítajme si spolu, o.z.
  •                             MVDr. Michaela Vlasáková, PhD. – Čítajme si spolu, o.z.
  •                             Mgr et. Mgr. Iveta Hurná – riaditeľka KMMK
  •                             Mgr.Art. Linda van Dalen – arteterapeutka
  •                             Mgr. Alena Černá – klinická logopedička

________________________________________________________

 INÉ

DEŇ  OTVORENÝCH  DVERÍ – ÚSTAVNÝ  SÚD  SR

Štvrtok 27. septembra 2018 od 8:30 do 15:00 hod., Ústavný súd SR, Mäsiarska 59, Košice – Deň otvorených dverí (DOD) Ústavného súdu SR.

ÚS SR_Deň otvorených dverí_program

avízo Túlanie sa po ÚS SR

____________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová  RO SSN Košice         0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore