Tlačové správy

Predsedníčka Ústavného súdu SR Ivetta Macejková sa stretla s ministerkou kultúry Ľubicou Laššákovou a ministerkou zdravotníctva Andreou Kalavskou

V budove historickej radnice v Košiciach sa 17. septembra 2018 uskutočnilo spoločné rokovanie vlád Slovenskej republiky a Českej republiky.

Pri príležitosti rokovania v Košiciach na pozvanie predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetty Macejkovej navštívili Ústavný súd Slovenskej republiky (ÚS SR) ministerka kultúry Slovenskej republiky Ľubica Laššáková a ministerka zdravotníctva Slovenskej republiky Andrea Kalavská.

Predsedníčka ústavného súdu Ivetta Macejková privítala obe ministerky na ich prvej oficiálnej návšteve ústavného súdu. Ukázala im pojednávaciu miestnosť, v ktorej sa uskutočňujú verejné zasadnutia senátov a pléna ústavného súdu a príležitostne aj konferencie a semináre, a taktiež Sieň nezávislosti, v ktorej prebiehajú neverejné zasadnutia pléna ústavného súdu. Spolu so sudkyňami ústavného súdu Janou Baricovou, Janou Laššákovou a Mariannou Mochnáčovou ich oboznámila s právomocami a kompetenciami ústavného súdu, ako aj s jeho rozhodovacou činnosťou.

Stretnutie sa zavŕšilo slávnostnou večerou, na ktorú obe ministerky a sudkyne ústavného súdu pozvala predsedníčka ústavného súdu Ivetta Macejková.

 

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť JUDr. Tomáš Senaj, Odbor tlačový a informačný, Kancelária Ústavného súdu SR

telefón: 055/7207 239, mobil: +421 905 404 222, e-mail: tomas.senaj@ustavnysud.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore