Tlačové správy

Rožňavská knižnica privíta vo svojich priestoroch členov Spišského literárneho klubu

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja pripravuje v stredu 17. októbra 2018 v dopoludňajších hodinách v priestoroch knižnice na Lipovej ul. č. 3 stretnutie s Jánom Petríkom, vedúcim Spišského literárneho klubu a jeho členmi. Podujatie sa uskutoční v rámci projektu Tajomstvá v literatúre II., ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia www.fpu.sk a je hlavným partnerom projektu.

Spišský literárny klub (SLK) je voľné združenie autorov všetkých literárnych žánrov. Od roku 2016 klub prešiel pod občianske združenie FAMA art. Členovia sa stretávajú v priestoroch Spišskej knižnice každý druhý mesiac. Ako prezradil vedúci SLK Ján Petrík „Našou úlohou je prezentovať tvorbu členov v regióne i mimo neho, poskytnúť možnosť kontaktu i diskusie o tvorbe novým autorom“.

Podobne, ako iné druhy umenia, i poézia preukazuje mocný citový vplyv na človeka. Poézia je básnická tvorba, umelecký slovesný prejav písaný veršom. Ide o jednu z najstarších foriem literatúry. Aj dnes sa stretávame s rôznymi názormi na poéziu. Niektorí tvrdia, že sa jej nedá rozumieť, iní zas, že je to zbytočný luxus pre niekoľkých čudákov.

Pôvodnú slovenskú tvorbu, tvorbu mladých a zanietených autorov Spišského literárneho klubu si bude možné vypočuť návštevník v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave, Lipová ul. č. 3 v stredu 17. októbra 2018 v dopoludňajších hodinách. Pozvanie prijali aj jednotliví členovia klubu na čele s vedúcim Jánom Petríkom. Ich úlohou bude prezentovať poéziu, ich tvorbu a v neposlednom rade informovať o tom najpodstatnejšom, čo sa na pôde klubu udialo, či udeje. Dozviete sa však aj to, akými cestami sa činnosť tohto, na Slovensku najstaršieho literárneho klubu, uberala. Podujatie sa uskutoční v rámci projektu Tajomstvá v literatúre II., ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia www.fpu.sk a je hlavným partnerom projektu. Tešíme sa na Vás, vstup je voľný.

Tatiana Bachňáková, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave

Kontakt : www.kniznica-rv.sk      E-mail : kniznica@kniznica-rv.sk

Adresa : Lipová 3, 048 01 Rožňava

Tel. : 058/ 788 09 11, 788 09 17

Zdroj: http://www.famaart.sk/, http://www.spislitklub.sk/autori/

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore