Tlačové správy

Košice budú mať vďaka titulu európske hlavné mesto kultúry prvú Kunsthalle na Slovensku

Kým v iných častiach Slovenska je multifunkčné kultúrne centrum stále iba snom, v Košiciach sa stáva realitou. Vďaka prostriedkom Európskej komisie a projektu Európske hlavné mesto kultúry dnes štartujeme investíciu v hodnote takmer 7,5 mil. EUR, ktorá zmení chátrajúci architektonický skvost v centre mesta, starú krytú plaváreň, na moderné umelecké centrum umenia a kultúry. Spoločnosť OHL ŽS, ktorá bola úspešná v procese verejného obstarávanie, začne s rekonštrukčnými prácami najneskôr začiatkom budúceho týždňa.

Stará krytá plaváreň je považovaná za jednu z architektonicky najhodnotnejších budov, vybudovaných na prelome 50. a 60. rokov v Košiciach. Bola postavená v rokoch 1957 – 1960 a fungovala do konca 70-tych rokov, keď po zrušení Mlynského náhonu došlo k poklesu spodnej vody a následne k statickým poruchám na budove. Po ich zistení v objekte ukončili prevádzku a v súčasnosti funguje iba jeho exteriérová časť. Samotný objekt je pre zlý technický stav nevyužívaný.

„Táto budova je jedným zo symbolov starých Košíc – jej architektúra je jedinečná, má skvelú polohu v centre mesta a zároveň je v obkolesení zelene Mestského parku. Po dlhých rokoch chátrania dnes odovzdávame budovu zhotoviteľovi stavby a začíname novú, úplne odlišnú etapu jej existencie. So slávnou minulosťou ju bude spájať stále jedinečná architektúra, s budúcnosťou zas moderný spôsob využitia,“ ocenil projekt primátor mesta Richard Raši.

V minulosti došlo k najväčšiemu poškodeniu konštrukcie západnom a východnom krídle jednopodlažných objektov. Po zhodnotení stavu bolo rozhodnuté o demolácii poškodených krídel a výstavbe nových. Bude potrebné izolovať suterénne murivo od zemnej vlhkosti, vymeniť všetky výplňové a strešné konštrukcie, podlahy a urobiť nové rozvodné siete a natiahnuť nové omietky. Výmena okien bude rešpektovať tvar a členenie pôvodných výplní.

Vo verejnom obstarávaní zvíťazila spoločnosť OHL ŽS, a. s., ktorá patrí medzi najväčšie stavebné spoločnosti v Českej republike a ku koncu roka 2011 zamestnávala 1590 zamestnancov. Spoločnosť sa zameriava na komplexnú realizáciu najrôznejších stavebných diel, ich modernizáciu, rekonštrukciu a údržbu podľa potrieb a prianí zákazníkov v týchto odboroch: dopravné, železničné, cestné a diaľničné stavby, vodohospodárske a ekologické stavby, inžinierske a energetické stavby, pozemné i podzemné stavby. Medzi najvýznamnejšie realizované stavby patria modernizácie železničných koridorov a rekonštrukcie železničných staníc, výstavba univerzitného kampusu v Brne, či nových objektov pre Vysokú školu banskú – Technickú univerzitu Ostrava. V Slovenskej republike sa spoločnosť v minulosti podieľala na modernizácii železnice na dopravnú rýchlosť do 160 km/hod. od Bratislavy po Nové Mesto nad Váhom a tiež modernizácii železničnej trate medzi Žilinou a Krásnou nad Kysucou ako vedúci člen združenia alebo člen združenia.

Ing. Dušan Chovanec, PhD., výkonný riaditeľ teritória Slovensko a Maďarsko spoločnosti OHL ŽS: „Rekonštrukciu Kunsthalle bude naša spoločnosť realizovať už od nasledujúcich dní. Máme k dispozícii dostatok mechanizmov na to, aby sme rekonštrukciu stihli do konca roka 2012. Sme radi, že spoločnosť OHL ŽS má možnosť participovať na projekte, ktorý je pre mesto Košice tak dôležitý.“

Projekt Kunsthalle – rekonštrukcia Starej krytej plavárne rieši vytvorenie moderného kultúrneho a výstavného priestoru. Z pohľadu zamerania je projekt určený najmä pre medzinárodné výstavy vizuálneho umenia, umeleckých objektov a nových médií. Zachovaním prvku vody vznikne v Kunsthalle unikátny priestor. Výrazným spôsobom podporí vznik a prezentáciu nových originálnych foriem umenia, bez podobnej možnosti prezentovať ich na inom mieste v Košiciach alebo na Slovensku. Projekt počíta aj s vytvorením zázemia pre catering počas organizovania podujatí. Objekt starej krytej plavárne je riešený ako jediná prevádzka Kunsthalle – multifunkčné kultúrne centrum s viacerými priestormi, ktoré je možné navzájom (aj prevádzkovo) oddeľovať:

  • 1.PP: Malá kultúrna hala, šatne pre návštevníkov, šatne pre účinkujúcich, dolný vstup, zázemie pre zamestnancov, hygienické zariadenia, zázemie pre technické vybavenie.
  • 1.NP: Hlavný kultúrny priestor, dva sekundárne kultúrne priestory, vstupná hala – vstupná galéria, komunikácie, hygienické zariadenia, technické vybavenie.
  • 2.NP: Hlavný kultúrny priestor – balkóny, kultúrne priestory, externé terasy, hygienické zariadenia, technické vybavenie.
  • 3.NP: technické zázemie.

„Plánujeme, aby v Košiciach bola Kunsthalle moderným polyfunkčným priestorom, ktorý nebude slúžiť iba na prezentáciu výtvarného umenia, ale aj pre zvukové a svetelné inštalácie, či nové médiá. Predovšetkým nám umožní priviesť na východ krajiny medzinárodných umelcov a konfrontovať tak súčasnú slovenskú umeleckú scénu so zahraničnou,“ uviedla Zuzana Pacáková, projektová manažérka n. o. Košice 2013 pre vizuálne umenie. Ako spresnila, kunsthalle všade vo svete predstavuje veľký výstavný polyfunkčný priestor, určený súčasnému umeniu. Umožňuje realizovať napríklad aj veľké projekty charakteru site specific art. Na rozdiel od múzea nemá vlastné zbierky, ale vždy ponúka nové originálne výstavy.

Pri vytvorení funkčného celku Kunsthalle bol kladený dôraz na celoročnú využiteľnosť areálu, maximálne využitie existujúcich zdrojov a dosiahnutie európskeho štandardu všetkých súvisiacich služieb. Denná kapacita komplexu je v zime 500 a v letnom období 1 000 návštevníkov.

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore