Tlačové správy

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedu Ivana Fiačana na neverejnom zasadnutí pléna 21. mája 2019 rozhodol:

1. vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 14/2019

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na začatie konania o súlade zákona č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 7 ods. 2, čl. 12 ods. 2, čl. 13 ods. 3, čl. 20 ods. 1, čl. 35 ods. 1 a čl. 55 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane základných práv a slobôd, s čl. 110 a čl. 291 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky  z a  s t a v u j e.

 

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore