Košice

Najnovšie výsledky výpočtových modelov prinesie medzinárodná informatická konferencia

Matematický ústav SAV v spolupráci s Medzinárodnou federáciou pre spracovanie informácií (IFIP) a Slovenskou spoločnosťou pre umelú inteligenciu (SAIS) organizuje 21. medzinárodnú konferenciu o popisnej zložitosti formálnych systémov (DCFS 2019, International Conference on Descriptional Complexity of Formal Systems). Bude sa konať 17. – 19. júla 2019 v Aule Alberta Einsteina v konferenčnom centre TeleDom na Timonovej ulici 27 v Košiciach.

DCFS je významná medzinárodná vedecká konferencia pre odborníkov a študentov, ktorá sa koná každý rok v rôznych krajinách sveta. Cieľom konferencie je poskytnúť priestor na prezentáciu najnovších výsledkov týkajúcich sa všetkých aspektov zložitosti výpočtových modelov. Medzi témy tohtoročnej konferencie patria okrem iného využitie formálnych systémov pri testovaní softvéru a hardvéru, biologicky inšpirované výpočty, modelovanie prirodzeného jazyka, úspornosť využitia zdrojov v systémoch.

DCFS vzniklo v roku 2002 spojením dvoch menších medzinárodných workshopov. Predošlé ročníky sa konali v Kanade, Taliansku, Rumunsku, Fínsku, Portugalsku, Nemecku, USA, Maďarsku.

Na konferencii sa zúčastní 40 odborníkov a študentov z 13 krajín vrátane Japonska a Kanady, ktorí budú prezentovať svoje vedecké príspevky. Programovému výboru sa podarilo zostaviť zaujímavý program, súčasťou ktorého budú aj štyri pozvané prednášky od hostí zo zahraničných univerzít vo Viedni (Rakúsko), Miláne (Taliansko), Turku (Fínsko) a Famaguste (Severný Cyprus). Program konferencie a podrobnejšie informácie sú na webstránke http://im.saske.sk/dcfs2019/

Čo je to popisná zložitosť formálnych systémov?

Na riešenie problémov v informatike môžeme použiť rôzne výpočtové zariadenia. Formálne systémy presne popisujú modely takýchto výpočtových zariadení. V závislosti od použitého formálneho systému potrebujeme pre riešenie informatických problémov rôzne množstvo zdrojov (čas, pamäť, veľkosť popisu a pod.). Množstvo týchto zdrojov vyjadruje popisná zložitosť formálneho systému.

 

Kontakt:

Michal Hospodár

Matematický ústav SAV

Grešákova 6, 040 01 Košice

Tel.: 0904 738 269

E-mail: dcfs2019@saske.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore