Tlačové správy

Župan Trnka: Nová hodvábna cesta môže do kraja priniesť 10-tisíc nových pracovných miest

Záverom pracovnej cesty predsedu Košického samosprávneho kraja v Číne by mohlo byť vybudovanie prekladiska tovaru v lokalite Košice – Bočiar, tzv. GLIP – Global Logistic and Industrial Park. V kraji by tak vzniklo až 10 000 nových pracovných miest, avšak projekt si bude vyžadovať podporu a jednotný postoj na všetkých úrovniach riadenia štátu. 

Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka sa 11. a 12. septembra zúčastnil na summite Belt and Road Summit 2019 v Hong Kongu, ktorý bol zameraný na projekty Novej hodvábnej cesty. Zúčastnilo sa na ňom  5 000 účastníkov, zástupcov štátov, regiónov, investičných aj stavebných spoločností. O výstavbe prekladiska tovaru v lokalite Košice – Bočiar, kde sa končí širokorozchodná trať z východu, tak mala Košická župa možnosť rokovať nielen s potenciálnymi čínskymi investormi, ale aj dodávateľmi. „Dobrou správou je, že Čína má záujem na tom, aby sa jeden z koridorov Novej hodvábnej cesty končil pri Košiciach. Lokalita na východe je pre túto investíciu najvýhodnejšou, lebo tadiaľ vedie funkčná širokorozchodná trať, je tu priestor na prekladisko aj dostupná pracovná sila,“ informoval Trnka.

Dodal, že sa s čínskou stranou rozprávali aj o iných projektoch Novej hodvábnej cesty. „Predĺženie širokorozchodnej trate do Viedne, ako naznačujú kroky niektorých predstaviteľov vlády SR, však považujem v tomto čase za nešťastné. Treba myslieť najmä na východ Slovenska, ktorý potrebuje ekonomicky rozhýbať. Pomohli by tomu aj dobre platené pracovné miesta v rámci GLIP-u. Bolo by neprezieravé darovať takú veľkú príležitosť bohatej Viedni. Ak chceme, aby bol projekt úspešný, musíme mať jasno v tom, do akej miery chceme byť súčasťou tejto obchodnej cesty. Či chceme, aby cez našu krajiny iba prechádzala železnica a investície nám pretiekli a roky pretekali pomedzi prsty, alebo chceme mať funkčné prekladisko, ktoré bude vstupnou aj výstupnou bránou obchodu medzi Čínou a Európou, z čoho by sme vedeli ťažiť desiatky, ak nie stovky rokov.“

Košický samosprávny kraj sa vďaka summitu v Hong Kongu tiež oboznámil s projektmi hodvábnej cesty v iných krajinách, ktoré dnes úspešne fungujú. Napríklad susedné Poľsko, cez ktoré prechádza hlavný prúd železničnej Novej hodvábnej cesty, buduje už druhý terminál Czeremcha – Wyskolitowsk pre vlaky z Číny. V existujúcom termináli Brest – Maleszewice totiž za posledné tri roky stúpol objem prepraveného nákladu o viac než sto percent. Odborníci odhadujú, že takýmto tempom bude preprava tovaru po transkontinentálnej trase narastať aj v budúcnosti. Okrem toho dochádza aj k navýšeniu počtu vlakov, ktoré z Číny odchádzajú a k zrýchleniu dodania tovaru.

Lokalita Bočiar pri Košiciach s rozlohou 560 hektárov môže vytvoriť voľnú kapacitu na prekládku pre 500 000 kontajnerov ročne s obslužnými činnosťami, čím by v kraji vzniklo 5- až 10-tisíc nových pracovných miest. Širokorozchodná trať Košice – Užhorod a Rusko – Kazachstan s napojením na Čínu by v porovnaní s námornou dopravou urýchlila prepravu tovaru zo 40-45 dní na 10-15 dní.

„Výstavbe terminálu intermodálnej dopravy prvej základnej časti GLIP-u chceme dať rozvojový impulz, no na to, aby sa zrealizoval, je potrebná aj súčinnosť štátu. Iba tak vieme byť dostatočne flexibilní, aby sme využili geograficky a geopoliticky výhodnú polohu východného Slovenska v prospech obyvateľov,“ dodal Trnka.

Zámer Košického samosprávneho kraja pri výstavbe Globálneho logistického industriálneho parku pri Košiciach nadväzuje na Akčný plán postupu pri príprave a výstavbe Globálneho logistického industriálneho parku a Uznesenie vlády SR č. 180 z 11. 4. 2017, ktorým odporučila Košickému samosprávnemu kraju, aby spolupracoval s Čínskou ľudovou republikou v oblasti hodvábnej cesty.

JUDr. Anna Činčárová, hovorkyňa predsedu KSK

Košický samosprávny kraj

Email: anna.cincarova@vucke.sk

Tel: +421 918 766 004

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore