Tlačové správy

Konferencia Astronomické Slovensko si pripomína dve významné výročia

Rok 2019 je obdobím mnohých významných výročí. Jedno z nich si pripomína Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v podobe 60. výročia svojho vzniku. Tohtoročné dôležité jubileá sa týkajú aj astronomických organizácií, ktoré dotvárajú astronomický život na Slovensku. Medzinárodná astronomická únia (IAU) si tento rok pripomenula 100 rokov od svojho založenia a Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied (SAS pri SAV) vznikla podobne ako UPJŠ v Košiciach pred 60 rokmi. Jej vznik sa datuje k dátumu 16. decembra 1959.

Pri príležitosti oboch výročí prebieha od 25. do 27. septembra 2019 v priestoroch Učebno-výcvikového zariadenia UPJŠ v Danišovciach neďaleko Spišskej Novej Vsi konferencia Astronomické Slovensko 2019. Hlavnými organizátormi podujatia sú Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV, Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach.

„Na konferenciu boli pozvané všetky subjekty na astronomickej mape Slovenska od tých profesionálnych až po jednotlivých nadšencov. Podujatia sa preto zúčastňujú ako zástupcovia inštitúcií zabezpečujúcich formálne astronomické vzdelávanie, tak aj zástupcovia hvezdární a planetárií, astronomických spoločností, klubov a občianskych združení, ktoré sa venujú neformálnemu vzdelávaniu a popularizácií astronómie,“ uviedol predseda organizačného výboru doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD. z Ústavu fyzikálnych vied Katedry teoretickej fyziky a astrofyziky PF UPJŠ v Košiciach.

Počas troch dní prezentujú účastníci nielen svoju činnosť, ale zároveň spoločne diskutujú o možnostiach vzájomnej spolupráce v oblasti astronomických vzdelávacích a popularizačných aktivít na Slovensku.

„Význam rozvoja astronómie a fyziky je nesporný aj v súvislosti s ochranou ľudstva pred zrážkou s mimozemskými telesami, keďže v júli 2019 bol na poslednú chvíľu detekovaný asteroid 2019OK s priemerom 100 metrov. Teleso sa vtedy priblížilo k Zemi len na vzdialenosť zodpovedajúcu 1/6 vzdialenosti Mesiaca od Zeme. Našťastie k zrážke nedošlo, ale výsledkom mohlo byť zničenie veľkého mesta podobne, ako tomu bolo atómovou bombou Hiroshime,“ poznamenal prodekan PF UPJŠ pre vonkajšie vzťahy doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Linda Babušík Adamčíková, PhD. – tlačová referentka a hovorkyňa UPJŠ v Košiciach

e-mail: linda.babusik.adamcikova@upjs.sk

tel.: +421 905 385 911

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore