Aktuality

Novinárska cena EÚ za zdravie

Pracujete ako novinár a zameriavate sa na oblasť zdravia?

Európska komisia vám s radosťou predstavuje 4. ročník novinárskej ceny EÚ za zdravie. Jej cieľom je podporiť kvalitnú publicistiku, ktorá zvyšuje povedomie verejnosti o záležitostiach týkajúcich sa zdravotnej starostlivosti a práv pacientov. Ceny sa udeľujú v rámci kampane „Európa pacientom“ zameranej na propagáciu politických iniciatív v oblasti zdravia.

Tento rok sa pri príležitosti Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami budú udeľovať ceny za novú tému – aktívne a zdravé starnutie – ktorá predstavuje významnú otázku a zároveň spoločenskú výzvu pre všetky európske krajiny. Aktívne a zdravé starnutie je takisto jednou z politických priorít Európskej komisie.

Aj tento ročník novinárskej ceny sa zameria na boj proti fajčeniu, ktoré je jedným z najväčších ohrození zdravia Európanov. Podobne ako minulý rok bude udelená špeciálna cena za článok o skoncovaní s fajčením.

Novinári môžu do súťaže prihlásiť svoje články uverejnené v tlačených alebo elektronických médiách v ľubovoľnom členskom štáte EÚ v období od 25. júla 2011 do 31. júla 2012. Články sa musia týkať niektorej z 13 zdravotných tém (uvedené v pravidlách súťaže). Prihlasovanie do súťaže je možné do 31. júla 2012. Prečítajte si pozorne pravidlá.

Za každú krajinu EÚ bude do súťaže vybratý jeden národný víťaz. Všetci národní víťazi budú pozvaní do Bruselu na slávnostné udeľovanie hlavných cien v hodnote:

1. cena 6 000 €
2. cena 2 500 €
3. cena 1 500 €

Špeciálna cena za články o „skoncovaní s fajčením“ 3 000 €

Novinárska cena EÚ za zdravie je financovaná z prostriedkov druhého programu Spoločenstva v oblasti zdravia na roky 2008 – 2013.

Po prvýkrát sa cena udeľovala v roku 2009. Víťazmi predchádzajúcich ročníkov sú:

2011: Ben Hirschler a Kate Kellandová zo Spojeného kráľovstva za článok o antimikrobiálnej rezistencii „Keď lieky nezaberajú “, ktorý uverejnila agentúra Reuters.
2010: Gianluca Ferraris a Ilaria Molinariová z Talianska za článok o kmeňových bunkách „Ukradnutá nádej “ uverejnený v týždenníku Panorama.
2009: Estelle Sagetová z Francúzska za článok „Schizofrénia – poradenstvo pre najbližších “ uverejnený v periodiku L’Express.

Informácie sú dostupné na stránke: http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/index_sk.htm

Európska komisia želá všetkým súťažiacim veľa šťastia.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore