Tlačové správy

Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je po rozsiahlej rekonštrukcii v novom šate

Rozsiahle rekonštrukčné práce v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktoré si vyžiadali viaceré obmedzenia prevádzky, sú ukončené. Počas uplynulých mesiacov boli zrekonštruované priestory administratívnej budovy Botanickej záhrady UPJŠ, ako aj objekty v exteriéri.

„Modernizácia priestorov Botanickej záhrady UPJŠ bola zameraná predovšetkým na rozvody elektriny, ktoré boli po 50 rokoch už v nevyhovujúcom stave, výmenu osvetlenia a výmenu rozvodov počítačových sietí, ako aj elektronickej požiarnej signalizácie, čo povedie predovšetkým k bezpečnejšiemu chodu celej budovy Botanickej záhrady UPJŠ. Rekonštrukcia jedného z menších skleníkov umožní pripraviť pre návštevníkov v krátkej budúcnosti novú expozíciu mäsožravých rastlín,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.

Ďalšie rekonštrukčné práce prebiehali v rámci vonkajšieho tzv. dolného jazierka. Jeho modernizácia zvýši bezpečnosť návštevníkov a umožní pripraviť pútavejšie expozície vodných rastlín. Nová dizajnová úprava vstupnej haly vytvorila atraktívnejšie prostredie pre návštevníkov počas bežnej prevádzky a počas špecializovaných výstav.

„Modernizácia interiérov v budove prispeje k zlepšeniu pracovných podmienok nielen pracovníkov Botanickej záhrady UPJŠ, ale aj vyučujúcich a študentov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Veríme, že zrekonštruované priestory budú pre našich zamestnancov atraktívnym a motivujúcim prostredím do ich ďalšej práce a vykonaná rekonštrukcia napomôže k zlepšeniu podmienok pre laboratórny výskum,“ dodal dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Roman Soták, PhD.

V administratívnej budove bola kompletne zrekonštruovaná elektroinštalácia v celkovom náklade 544 tisíc eur. Uvedené práce sú financované z vlastných zdrojov UPJŠ formou mesačných splátok na obdobie troch rokov. Celkovo bolo v rámci rekonštrukcie interiérov a exteriérov Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach preinvestovaných viac ako 770 tisíc eur.

„V budúcom roku plánujeme zrealizovať s podporou Ministerstva životného prostredia SR zateplenie celej budovy. Súbežne s tým by sa malo dobudovať aj moderné návštevnícke centrum pre poskytnutie kvalitnejších služieb návštevníkom,“ uviedol rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. Modernizácia vstupných priestorov do Botanickej záhrady UPJŠ by mala byť hradená z vlastných zdrojov UPJŠ vo výške 373 tisíc eur. Predpokladaný náklad zateplenia obvodového a strešného plášťa, výmeny otvorových výplní, hydraulického vyregulovania ústredného kúrenia, výmeny vonkajších osvetlení a vybudovania bezbariérového vstupu je vo výške 917 tisíc eur a mal by byť hradený z prostriedkov NFP v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia Ministerstva životného prostredia SR.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Linda Babušík Adamčíková, PhD., tlačová referentka a hovorkyňa UPJŠ

e-mail: linda.babusik.adamcikova@upjs.sk

tel.: +421 905 385 911

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore