Tlačové správy

TUKE patrí 1. miesto na Slovensku v počte publikácií a recenzií vo WoS

Technická univerzita v Košiciach aktuálne kraľuje slovenským výskumným inštitúciám v medzinárodnej databáze Web of Science (WoS). 1. miesto obsadila na základe najvyššieho počtu registrovaných vedeckých publikácií, recenzií a profilov vedeckých pracovníkov.

WoS je bibliografická a citačná databáza, ktorá slúži ako primárny zdroj pre vyhľadávanie renomovaných vedeckých informácií a hodnotenie vedeckej publikačnej činnosti. Obsahuje 8 hlavných citačných indexov. Indexy WoS zahŕňajú časopisecké tituly, knihy a konferenčné zborníky, ktoré pokrývajú 251 predmetových kategórií, od prírodných, technických, lekárskych vied až po umenie a humanitné vedy.

Rektora TUKE prof. Stanislava Kmeťa tento výsledok potešil. Ako uviedol: „Úspech, ktorý TUKE dosiahla v tejto oblasti je výsledkom zodpovednej a svedomitej práce našich výskumných pracovníkov a študentov. Patrí im moje úprimné poďakovanie.“

Web of Science dnes predstavuje hodnotiace prostredie pre vedu na celom svete, slúži na hodnotenie a porovnávanie výsledkov vedeckej publikačnej činnosti na základe transparentných a globálne akceptovaných kritérií.

Obr. 1.: Profil TUKE v Publons Web of Science k 27.04.2020: https://publons.com/institution/7262/

Obr. 2.: TUKE v porovnaní s ďalšími výskumnými inštitúciami na Slovensku podľa výsledkov WoS k 27.04.2020

Kontakt: 

prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc., prorektor pre vedu, výskum a doktorandské štúdium na TUKE, ivo.petras@tuke.sk, +421 55 602 2125

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore