Tlačové správy

Košický kraj ukončil opravu cesty okolo Zemplínskej šíravy

Okrem samotnej opravy cesty prešli rekonštrukciou aj priechody pre chodcov a autobusové zastávky. Na slávnostnom otvorení cesty sa zúčastnil predseda Košického samosprávneho kraja spolu s predstaviteľmi miestnej samosprávy.

Košický samosprávny kraj ukončil rekonštrukciu cesty II/582, ktorá spája obce v okolí Zemplínskej šíravy s okresnými mestami Michalovce a Sobrance. Úsek dlhý vyše 30 kilometrov začala župa opravovať v auguste minulého roka. Rekonštrukcia stála viac ako 1 500 000 eur, projekt bol financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu, časť peňazí hradil aj samotný kraj.

„Ide o veľmi frekventovanú cestu v turisticky vyhľadávanej oblasti, ktorú využívajú nie len domáci, ale aj návštevníci Zemplínskej šíravy. Jej stav bol dlhodobo nevyhovujúci, nachádzali sa na nej výtlky a rôzne deformácie, súčasným normám nevyhovovalo ani dopravné značenie, či autobusové zastávky. Teší ma, že dokončenie rekonštrukcie neovplyvnila aktuálna pandémia a po deviatich mesiacoch prác môžu vodiči jazdiť po ceste, ktorá zodpovedá 21. storočiu,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Rekonštrukcia sa dotkla viacerých obcí a rekreačných stredísk v okolí Zemplínskej šíravy. Práce prebiehali v Michalovciach, v Kaluži, Klokočove, Paľkove, Kusíne, Jasenove, Ruskovciach aj v Sobranciach. „Rekonštrukciou prešla cesta v celkovej dĺžke 7,62 kilometra. V Michalovciach, v okolí vodnej nádrže a v Sobranciach bolo zrekonštruovaných päť autobusových zastávok, v časti Vinianka bolo upravené odvodnenie, priechody pre chodcov boli nanovo osvetlené, v Ruskovciach sme opravili priepust a pribudli aj prvky ako meteostanica, či dopravné značky so solárnymi panelmi,“ informoval Trnka.

Práce si vyžiadali dočasné dopravné obmedzenia, na niektorých úsekoch bola premávka vedená v jednom jazdnom pruhu, riadená bola svetelnou signalizáciou. Pri rekonštrukcii priepustu v Ruskovciach bola celková uzávera cesty, ktorá trvala 10 dní.

V niektorých úsekoch cesty chýbali zvodidlá, ktoré kraj v rámci rekonštrukcie dobudoval. Úpravami prešli autobusové zastávky „Zemplínska šírava, rázc. Kusín“, a to na oboch stranách cesty, dobudovalo sa nástupište pre cestujúcich a napojilo sa na existujúci chodník. Nové nástupište pribudlo aj na zastávke „Zemplínska šírava, Klokočov“ v smere do Sobraniec. Zásah stavebníkov si vyžiadala aj zastávka „Jasenov, č. d. 53“ v smere do Michaloviec, ktorá bola premiestnená mimo jazdný pruh.

Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a ochrany chodcov pribudlo osvetlenie aj na priechodoch v obci Kaluža, kde bol vybudovaný aj jeden nový priechod.

Vo vytypovaných zákrutách pribudli vodiace tabule. Meteostanica so zberom meteorologických údajov a obrazových snímok sa nachádza na križovatke v smere na Remetské Hámre.

Nová cesta, ktorej zhotoviteľom bol DOPSTAV – obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o., je aktuálne prejazdná bez obmedzení.

JUDr. Anna Terezková, vedúca komunikačného oddelenia, hovorkyňa predsedu KSK

Košický samosprávny kraj

+ 421 918 766 004

anna.terezkova@vucke.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore