Tlačové správy

Knižnica nespí, aj v čase zatvorenia knihovníci pracujú…

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja pripravila prostredníctvom sociálnej siete rôzne aktivity pre deti, mládež i dospelých.

„Toto náročné obdobie, ktorým momentálne všetci prechádzame, si plne uvedomujeme a napriek zatvoreniu knižnice, pracujeme a robíme maximum, aby čitatelia a návštevníci nezabudli, že sme tu pre nich aj v tomto období“ povedala na úvod pracovníčka T.Bagačková-Zollerová a pokračovala „Na sociálnej sieti Facebook už niekoľko týždňov prebieha súťaž s otázkami a ukážkami pod názvom „Hádaj, z ktorej knihy je ukážka…“ V tomto roku sme tiež vyhlásili už 4.ročník literárnej súťaže „Perly poznania“ pre tri vekové kategórie – deti (7 – 15 rokov), študentov (15 – 19 rokov) a dospelých (nad 19 rokov) aj s ukážkami jednotlivých kníh“.

Študenti môžu i v tomto období využiť on-line služby knižnice. Objednať si môžu napríklad vypracovanie rešerší, zaslanie článkov na požadované témy z časopisov, z fondu knižnice aj zo Slovenskej národnej knižnice v Martine,  prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby. V prípade záujmu o túto službu je potrebné zaslať, presné údaje: a) autora článku, b) názov článku, c) kde bol článok uverejnený – presne (periodikum, ročník, rok, strany). Služby ako aj komunikácia je realizované len prostredníctvom e-mailovej adresy: kniznica@kniznica-rv.sk

Na mesiace apríl a máj získala knižnica výnimočne zo strany SNK prístup do databáz článkov.

Aktuálne prebieha v knižnici aj súťaž „Svet farebnej fantázie“ – moja najobľúbenejšia rozprávka alebo povesť od Márie Ďuríčkovej. Ak sa verejnosť má záujem zapojiť, svoju obľúbenú  rozprávku alebo povesť nakreslenú ľubovoľnou technikou vo formáte max. A3 je potrebné poslať   na adresu knižnice do 30.6.2020.

„Ani sme netušili, keď sme ešte záverom minulého kalendárneho roka pripravovali literárnu a výtvarnú súťaž „Moja knižnica o 10 rokov“, že bude aktuálna v období jej vyhlásenia“ skonštatovala pracovníčka knižnice. Súťaž je určená pre dve kategórie – deti do 15 rokov a pre mládež do 20 rokov. V rámci tejto súťaže môžu záujemcovia napísať alebo nakresliť, ako si predstavujú, že  bude tato knižnica vyzerať v budúcnosti, či budú existovať ešte papierové knihy a či čitateľov budú obsluhovať pracovníci alebo roboti. Termín ukončenia súťaže je 30.6.2020

O pripravovaných ďalších aktivitách bude Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave  širokú verejnosť priebežne informovať na sociálnej sieti facebook a  aj na svojom pripravovanom novom webe.

Tatiana Bachňáková

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave

Kontakt : www.kniznica-rv.sk      E-mail : kniznica@kniznica-rv.sk

Adresa : Lipová 3, 048 01 Rožňava

  

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore