Tlačové správy

Ivan Šafranko – Krištof Kintera. Všetky cesty

Východoslovenská galéria, kultúrna inštitúcia Košického samosprávneho kraja, v spolupráci s galériou Cermak Eisencraft pre vás pripravila reprízu výstavy Všetky cesty v kurátorskej koncepcii Séverine Fromaigeat z Múzea Tinguely. Výstava ponúka konfrontáciu dvoch generačne odlišných autorov, významného slovenského maliara a sochára, profesora Ivana Šafranka a popredného českého vizuálneho umelca Krištofa Kinteru. Ivan Šafranko (* 1931) sa radí medzi generáciu slovenských umelcov, ktorí začali tvoriť po druhej svetovej vojne. Krištof Kintera (* 1973) začal študovať tri roky po páde komunizmu a právom ho môžme pokladať za jednu z najvýraznejších postáv českej umeleckej scény.

Napriek tomu, že obaja umelci pochádzajú z odlišného umeleckého prostredia aj obdobia, spája ich spontánny a nespútaný prístup k umeleckej tvorbe. V začiatkoch svojej tvorby nemal Šafranko žiadny priamy kontakt s vývojom súčasného umenia prebiehajúcim mimo štáty socialistického bloku napriek tomu jeho dielo reflektuje prevratné zmeny a tvorivé prístupy umenia 20. storočia. Krištof Kintera nás privádza do umelecko-futuristických sfér, lákavých a znepokojujúcich zároveň. Obaja umelci neustále hľadajú nové možnosti, oddávajú sa práci s nekonvenčnými materiálmi, prekračujú existujúce horizonty a posúvajú hranice možností použitých médií. Ich tvorba sa tak bez prestania vyvíja a naberá nové smery.

Východoslovenská galéria je pre verejnosť otvorená klasicky od utorka do nedele v čase 10:00 – 18:00. Jej návšteva je možná pri dodržiavaní aktuálnych hygienických nariadení.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore