Tlačové správy

Správa ciest Košického samosprávneho kraja vysadí stovky stromov

Niektoré úseky ciest v Košickom kraji sa stanú zelenšími. Správa ciest Košického samosprávneho kraja spúšťa projekt obnovy cestnej zelene, v rámci ktorého plánuje do budúceho roka vysadiť až päťsto stromov. Najväčšia krajská organizácia tak prispeje k zlepšeniu životného prostredia a skrášleniu jednotlivých úsekov ciest II. a III. triedy a zároveň nahradí stromy, ktoré bolo nutné v minulosti vyrúbať.

Zamestnanci Správy ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK) v súčasnosti pracujú na výbere lokalít pre výsadbu stromov popri cestách spravovaných SC KSK. Prvé stromčeky pribudnú už túto jeseň v okresoch Košice-okolie, Michalovce, Trebišov, Rožňava a Spišská Nová Ves.

„Kým v minulosti sa pri výrube drevín popri cestách nemyslelo aj na náhradnú výsadbu, sme veľmi radi, že tento rok odštartujeme túto novú tradíciu. Na projekt, v rámci ktorého vysadíme nové stromy, sme vyčlenili 50 000 eur, pričom pribudnúť by malo približne 500 drevín. Vysadené by mali byť v každom regióne nášho kraja, základným kritériom bolo, aby nové stromy nebránili vo výhľade vodičom a nešlo o nehodové úseky,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

„Uvedomujeme si nepriaznivé dopady na životné prostredie v súvislosti s neustálym zhusťovaním cestnej premávky a ubúdaním zelene, preto sme sa rozhodli týmto prvým, pre niekoho drobným krokom, prispieť k zachovaniu našej krásnej prírody. Cieľom ekologického projektu obnovy cestnej zelene je v prvom rade zveľaďovanie životného prostredia a návrat zelene do vybraných lokalít popri úsekoch ciest, ktoré sú v správe SC KSK. Chceme tým prispieť k rovnováhe v prírode, pričom pozitívnym prínosom je napríklad aj zlepšenie podmienok pre zachovanie včelstva. Zároveň týmto reagujeme na kritiku obyvateľov a ochrancov prírody z dôvodu nevyhnutnosti výrubu stromov na niektorých úsekoch, ako aj na pasivitu SC KSK v minulosti, kedy sa náhradná výsadba vôbec nerealizovala,“ uviedla poverená riaditeľka SC KSK Zuzana Slivenská.

SC KSK realizuje výrub najmä z dôvodu zlého zdravotného stavu stromov, prípadne po veterných smrštiach či mimoriadnych udalostiach, ako sú vytrhnutie koreňov stromu a jeho vyvrátenie z dôvodu podmočenia terénu, odstraňované sú tiež suché stromy ohrozujúce bezpečnosť cestnej premávky, stromy nahnuté nad cestné teleso a také, ktoré tvoria prekážku na ceste. Doposiaľ bolo vytypovaných takmer 40 lokalít vhodných na výsadbu. Základným výberovým kritériom je, aby nešlo o nehodové úseky. „Vynecháme vnútorné oblúky ciest, aby bola zachovaná lepšia prehľadnosť dopravnej situácie, tiež nebudeme sadiť pred križovatkami. Prioritne sa zameriavame na rovné úseky najmä na spojkách do obcí,“ informovala Slivenská.

V spolupráci s dendrológom prebieha špecifikácia druhov stromov vhodných na jednotlivé konkrétne úseky. Medzi navrhované druhy patrí napríklad platan javorolistý, smrek omorikový, javor, sofora japonská alebo lipa. Na výsadbu sú vhodné sadenice už vo výške minimálne 1 meter v záujme ich lepšej viditeľnosti pri kosení, ideálne na výsadbu a následnú starostlivosť sú však najvhodnejšie stromčeky vo výške 1,2 metra s priemerom kmeňa od 14 – 15 cm.

Pri výbere lokalít a druhov vysadených stromov SC KSK spolupracuje s dopravnou políciou aj so starostami jednotlivých obcí. Pred výsadbou potrebuje získať aj povolenie odborov životného prostredia jednotlivých okresných úradov v kraji.

JUDr. Anna Terezková

Vedúca komunikačného oddelenia, hovorkyňa predsedu KSK

Košický samosprávny kraj

+ 421 918 766 004

anna.terezkova@vucke.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore