Košice

Prehľad podujatí 51. týždeň -11.12.2020

PONDELOK                Košický samosprávny kraj (KSK)

14. decembra              Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A – veľká zasadačka

9:00                                Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja

Program a materiály:

https://dz2fe.vucke.sk/Home/ZasadnutiaDetail?id_session=154

__________________________

STREDA                    Východoslovenská galéria (VSG)

16. decembra            VSG, Hlavná 27, Košice  

10:00                            Téma TB:

Sprístupnenie výstavy Umením a slovom, kultúrne dedičstvo Rádu premonštrátov v Jasove

                                      Hostia TB:

  •                              Dorota Kenderová – riaditeľka VSG
  •                              Ambróz Martin Štrbák, O. Praem – opát Rádu premonštrátov v Jasove
  •                              Katarína Nádaská – kurátorka výstavy

____________________________

 ŠTVRTOK                 Košický samosprávny kraj (KSK)

17. decembra           Úrad KSK, Námestie Maratónu mieru 1, Košice – Zrkadlová sála

8:30                             Téma TB:

Príprava Regionálnej integrovanej stratégie (RIS) a založenie Inovačného centra Košického kraja

                                     Hostia TB:

  •                           zástupcovia KSK
  •                           mesta Košice
  •                           univerzít
  •                           SAV
  •                           UNLP
  •                           súkromného sektora

_____________________________

INÉ

BEZ  ŠEPKÁRA

Štvrtok  17. decembra 2020 o 17:00 a 19:30 hod., Malá scéna Štátneho divadla Košice, Hlavná 41 – vianočná, už 61. talkshow Bez šepkára na tému: Happy end bude (okrem iných) hostiť: MUDr. Peter Krcha – neonatológa, Košičana roka 2016, Cyrila Vasiľa – arcibiskupa, apoštolského administrátora gréckokatolíckej cirkvi, 2 VoiSis – víťazov hudobnej autorskej súťaže Košický zlatý poklad 2019, Šarona – Pakistanca žijúceho v Košiciach a ďalších.

Lístky: denná pokladňa v historickej budove Štátneho divadla 9:00 -17:30 hod.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

VIANOCE  A  NOVÝ  ROK  SO ŠTÁTNOU FILHARMÓNIOU  KOŠICE

Piatok 18. decembra 2020 a nedeľa 20. decembra 2020 o 19:00 hod., Dom umenia, Košice – živé vianočné koncerty Štátnej filharmónie Košice. V podobe streamu si koncert môžete vypočuť aj 25. decembra 2020 na facebookových stránkach a v TV TelKE.

Piatok 1. janurára 2021 o 19:00 hod., Dom umenia, Košice – Novoročný koncert.

______________________________

OZNAM RO  SSN

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY  2021

Členskú známku na rok 2021 (dlžníci aj za rok 2020) môžete zaplatiť každý pracovný deň v kancelárii RO SSN, Szakkayho 1 Košice od 8:30 do 14:30 hod. alebo bankovým prevodom na účet RO SSN: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

____________________________

Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice       0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore