Tlačové správy

TUKE rozbieha spoluprácu s firmou HUAWEI

Technická Univerzita v Košiciach (TUKE) podpísala Memorandum o porozumení s technologickým gigantom Huawei. Cieľom spolupráce je vybudovať špičkové centrum umelej inteligencie, vďaka ktorému bude slovenská akademická obec skúmať a vyvíjať nové spôsoby využitia AI v praxi.

Najvýznamnejším prísľubom spolupráce má byť vybudovanie špičkového laboratória na výskum umelej inteligencie. Umiestnené bude v Univerzitnom vedeckom parku TECHNICOM v Košiciach. Hlavným účelom AI laboratória bude testovanie nových technológií Atlas pre umelú inteligenciu, založenie Huawei ICT akadémie pre výskumníkov a študentov všetkých fakúlt TUKE, ako aj vzájomná spolupráca v oblasti umelej inteligencie a jej aplikácií.

 „AI laboratórium bude po spustení intenzívne sledovať dynamické svetové trendy v oblasti umelej inteligencie a jej aplikáciách v rôznych oblastiach života, ktoré sa študujú a skúmajú na TUKE. Súčasne bude platformou spájania akademických a komerčných subjektov prítomných na Slovensku, s cieľom vyvíjať inovácie a nové IT riešenia,“ informoval o zámere koordinátor spolupráce za TUKE prof. Peter Sinčák z Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE.

Vyjadrenie generálneho manažéra Huawei Technologies (Slovak) Colina Cui Yu:

„Tento rok je 15. výročie spoločnosti Huawei Technologies na Slovensku. Ako súčasť skupiny Huawei je našou najvyššou prioritou vo vzťahu k miestnym komunitám  pomôcť Slovensku budovať najpokročilejšiu telekomunikačnú infraštruktúru na svete, no taktiež využiť naše skúsenosti a trhové vzťahy na vychovávanie slovenských IT talentov. Dlhodobý výskum Technickej univerzity v Košiciach v oblasti umelej inteligencie pripravuje Slovensko na úspech počas nadchádzajúcej digitálnej transformácie a priemyselnej evolúcie. Podpis Memoranda o porozumení je pre Huawei dôležitým krokom. Umožní nám slúžiť miestnym komunitám tak, že vybudujeme základy slovenskej digitálnej konkurencieschopnosti na nasledujúcich 10 rokov. Študenti, vedci, akademickí pracovníci, no aj odborníci z Huawei vďaka novej spolupráci získajú šancu vo významnej miere rozšíriť poznatky a prax v oblasti umelej inteligencie. Spoločnosť Huawei Technologies (Slovak) je v plnej miere pripravená zdieľať skúsenosti a know-how zo zahraničia so slovenskými akademikmi a startup komunitou, teraz a aj v budúcnosti,“ hovorí Colin Cui Yu, generálny manažér Huawei Slovensko.

Obe strany podpisom Memoranda vyslovili záväzok spolupracovať v oblasti výskumných projektov financovaných EÚ alebo zo súkromného sektora. Spolupráca má za cieľ preukázateľné zvýšiť vedeckú úroveň akademického prostredia na Slovensku a jeho výsledkov. Predmetom spolupráce budú aj spoločné semináre a podujatia pre študentov, výskumníkov ako aj pre aktívny startup ekosystém v univerzitnom Inkubátore TUKE.

Vyjadrenie rektora TUKE prof. Stanislava Kmeťa:

„Technická univerzita v Košiciach si hlboko váži uzavretie spolupráce s Huawei, a vníma ju ako uznanie výsledkov svojej práce, ako aj uznanie spôsobilosti na spoluprácu s poprednými entitami svetového formátu, akou je Huawei Technologies. Od spolupráce očakávame zvýšenie kvality výsledkov výskumu a tým aj študentov TUKE, ktorí budú formovať budúcnosť špičkových technológii Slovenska. Umelá inteligencia v nej nepochybne má svoje miesto.“

Memorandum o porozumení bolo podpísané rektorom univerzity prof. Stanislavom Kmeťom a generálnym manažérom firmy Huawei Slovensko, pánom Cui Yu. Spoluprácu bude koordinovať Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE a aplikácie týchto technológií budú dostupné na všetkých fakultách TUKE.

Kontaktná osoba:

prof. Ing. Peter Sinčák, CSc.,

Koordinátor spolupráce medzi TUKE a HUAWEI, FEI TUKE, peter.sincak@tuke.sk,  +421 905 306 278

O Technickej univerzite v Košiciach.

Technická univerzita v Košiciach (TUKE) je verejná vysoká škola pokrývajúca široké spektrum vzdelávacích potrieb nielen v regióne východného Slovenska, ale v rámci celého Slovenska a strednej Európy. V mnohých vedných odboroch je jediným vedeckým, výskumným a vzdelávacím centrom v tejto oblasti. Poslaním univerzity je rozvíjať vedecký, vzdelávací a kultúrny potenciál nových technológií, vrátane umelej inteligencie v prospech ľudstva. TUKE bola založená v roku 1952. Obsahom vzdelávania a výskumu na TUKE je celý rad odvetví vedy a ekonómie. TUKE sa snaží udržiavať súdržný vzťah medzi svojimi vzdelávacími, výskumnými a servisnými činnosťami v súlade s najvyššími európskymi štandardmi. TUKE má 9 fakúlt,  9 800 študentov a 1 400 zamestnancov. TUKE ako prvá univerzita na Slovensku, splnila kritériá medzinárodnej normy EN ISO 9001: 2000 a získala certifikát kvality v oblasti poskytovania vzdelávacích a výskumných procesov a podnikateľských aktivít na verejnej vysokej škole. Infraštruktúra je relevantná pre najnovší stav v EÚ a okrem iného k nej patrí aj Univerzitný vedecký park – TECHNICOM (USP TECHNICOM, www.uvptechnicom.sk).

O Huawei

Huawei je svetovým lídrom v poskytovaní informačných a komunikačných technológií (ICT), technologickej infraštruktúry a inteligentných zariadení. Vďaka integrovaným riešeniam v štyroch kľúčových doménach – telekomunikačné siete, IT, inteligentné zariadenia a cloudové služby – sme odhodlaní prinášať digitálne informácie každému človeku, domácnosti a organizácii pre plne spojený a inteligentný svet. Komplexné portfólio produktov, riešení a služieb od spoločnosti Huawei je konkurencieschopné a bezpečné. Prostredníctvom otvorenej spolupráce s partnermi z odvetvia vytvárame pre našich zákazníkov dlhotrvajúce výhody, pracujeme na tom, aby sme umožnili ľudom stať sa lepšími, obohacujeme život domácností a podmieňujeme vývoj inovácií v organizáciách všetkých druhov a veľkostí. V spoločnosti Huawei cielime inovácie na potreby zákazníkov. Investujeme značné prostriedky do základného výskumu a zameriavame sa na technologické objavy, ktoré posúvajú svet dopredu. Máme viac ako 188 000 zamestnancov a pôsobíme vo viac ako 170 krajinách a regiónoch. Spoločnosť Huawei bola založená v roku 1987 a je súkromnou spoločnosťou vo vlastníctve zamestnancov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore