Košice

Prehľad podujatí 20. týždeň – 14.05.2021

PONDELOK           Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ)     17. mája                 Rektorát UPJŠ – Veľká zasadačka, Šrobárovej 2, Košice

15:00                           Téma TB:

                                      Spolupráca UPJŠ v Košiciach so Slovenským národným archívom a Štátnym archívom v Košiciach, predstavenie samotného presunu archívneho fondu

                            Hostia TB:

  •                    Prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. – rektor UPJŠ
  •                    Mgr. Ivan Tichý, PhD. – riaditeľ SNA v Bratislave
  •                    PhDr. Richard Pavlovič, PhD. – riaditeľ Štátneho archívu v Košiciach
  •                    Prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD. – prorektor UPJŠ v Košiciach pre vysokoškolské vzdelávanie, akademické tradície a obrady
  •                   Mgr. et Mgr. Mária Fedočáková, PhD. – vedúca projektu Historického digitálneho archívu UPJŠ v Košiciach

K dispozícii bude náhľad aj na dobové listiny a ukážky dokumentov viažucich sa k Academii regii Cassoviensis.

______________________________

OZNAM  RO  SSN

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY  2021

Členskú známku na rok 2021 (dlžníci aj za rok 2020) môžete zaplatiť každý pracovný deň od 8:30 do 14:30 hod. v kancelárii RO SSN, Szakkayho 1, Košice alebo bankovým prevodom na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

 Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

_______________________

Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice       0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore