Tlačové správy

Stretnutie samospráv s poslancami NR SR

Stretnutie samospráv s poslancami NR SR

 Aj v závere roka sa obraciame na novinárov, aby nám pomohli v našom – zatiaľ bezvýslednom – boji s úradníkmi, podporovanými našimi vedúcimi činiteľmi.

Dôvod je už od marca 2021 známy a zatiaľ zo strany štátu neriešiteľný. Nebaví nás, štatutárnych zástupcov samospráv v jednotlivých obciach (Kravany okr. Poprad,Vislava okr. Stropkov, Látky okr. Detva, Pozdišovce okr. Michalovce a ďalších obcí z každého zabudnutého kúta Slovenska), naďalej byť znevažovaní, podozrievaní a hlavne vystavovaní extrémnemu stresu zo strany Environmentálneho fondu, podporovaného vedením životného prostredia.

Chcel by som Vás informovať, že sa isto nezľakneme, lebo sme volení zástupcovia samospráv. Rád by som Vás touto cestou pozval na zajtra t.j. vo štvrtok 4. novembra 2021 o 14:00 hod. do obce Vislava, okr. Stropkov za účelom ďalšieho stretnutia nás, poškodených starostov a zástupcov samospráv, ako aj jednotlivých občanov týchto dotknutých obcí. Pozvanie prijali aj poslanci NR a poslanec Európskeho parlamentu.

Takto to ďalej nejde, my sme nič nerobili na silu, financie NFP sme dostali po zákonnom vysúťažení na obecné účty a vrámci podpísaných zmlúv o dielo s dodávateľmi a dotačné zmluvy s fondom riadne začali realizovať, tak prečo sme v nemilosti???

Ak Vás táto téma a problém zaujíma, ste vítaní vo Vislave.

Kontaktná osoba:

Milan Hanák, starosta obce Vislava 0905 147 344.

Igor Gavalier, starosta obce Kravany tel.: 052/7782197, 0907 924 680

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore