Spravodajstvo

Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012

Vážené dámy, vážení páni,

dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiaci sa termín ukončenia súťaží, vyhlásených v rámci Európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 Európskou komisiou v spolupráci s platformou Age Platfom Europe, určenej pre žurnalistov a žurnalistky – Ocenenia mediálnych výstupov o starnutí a vzťahoch medzi generáciami.

Termín na zasielanie príspevkov je do 1. septembra 2012.

Ocenenia Európskeho roku 2012 sú inšpirujúce iniciatívy, ktoré podporujú aktívne starnutie a medzigeneračnú solidaritu.
Ocenenia žurnalistov nájdete v prílohe.
Mediálne výstupy o starnutí a vzťahoch medzi generáciami sú iniciatívou Európskej komisie. Tieto ceny sú udeľované žurnalistom, ktorých práca priniesla významný prínos k lepšiemu porozumeniu problémov starnúcej spoločnosti a toho, ako ich treba riešiť, čím rozvírila verejnú diskusiu a podporila priaznivejšiu politiku.

Ocenenia sú prideľované v dvoch divíziách:
1. Písomná: články, rozhovory, úvodníky, ap. publikované v tlači alebo on-line
2. Audiovizuálna: rozhovory, dokumenty, videozáznamy, zostrihy, ap. šírené alebo dostupné on-line.

Príspevky budú hodnotené za svoju žurnalistickú kvalitu a schopnosť propagovať lepšiu úroveň porozumenia verejnosti v otázkach problematiky starnutia a možných riešení.
Ceny pre finalistov na úrovni EÚ:

Prvé miesto: €2,000
Druhé miesto: €1,000
Tretie miesto: €500

Finalisti EÚ z každého členského štátu budú pozvaní na ceremoniál odovzdávania cien v Bruseli.
Vybraní prispievatelia budú prizvaní na slávnostné ukončenie európskeho roka 2012 na národnej úrovni.
Príspevky je potrebné odosielať v niektorom z oficiálnych jazykov Európskej Únie online cez prihlasovací formulár do konca uzávierky 1. septembra 2012, zverejnený na adrese:http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?catId=1027&langId=sk alebo na stránke európskeho roka 2012 http://www.er2012.gov.sk/.

Postup na zverejnenie príspevku je uvedený vo Všeobecných pravidlách.

V prípade akýchkoľvek informácií nás prosím kontaktujte.

Lubica Zajacová
Oddelenie medzinárodných vzťahov
Úrad vlády SR
the Government Office
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
Slovenská republika
Slovak Republic
e-mail: ERAS@vlada.gov.sk, web: http://www.er2012.gov.sk/
tel. +421 2 57295 273
fax +421 2 57295 424

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore