Tlačové správy

Umením proti vojne

Konflikt na Ukrajine nenechá snáď nikoho ľahostajným. Aj to je dôvod, prečo sa realizoval plenér medzinárodného charakteru  Umením proti vojne. Garantom projektu je michalovský výtvarný pedagóg PaedDr. Miroslav Capovčák a konal sa v Rokytove pri Humennom.

Výtvarník sám vo svojej rodnej obci prichýlil odídencov z Ukrajiny. Dvaja z nich boli jeho priateľmi, ktorých poznal ako účastník početných plenérov na vtedy ešte pokojnej Ukrajine. Dvoch ľudí spoznal počas trvania plenéru, ktorý má okrem charitatívneho rozmeru i rozmer terapeutický. Má v istom zmysle pomôcť účastníkom plenéru prejsť pri tvorbe aj k iným ako ťaživým myšlienkam, ktoré súvisia s konfliktom.

Účastníkmi projektu boli Michajlo Dovhaň, Alina Slavgorodska, Natalia Borisova a Tariana Illjachova. Ťahom štetca, rôznosťou techník a štýlov, použitím oleja, akrylu, akvarelu a kresby stvárnili realitu i abstrakciu krajiny, ktorá ich obklopuje, architektúru miest, ktoré navštívili a nechýbali ani portréty. Netreba zdôrazňovať, že tvár odráža rôznosť emócií súvisiacich aj s touto ťaživou realitou. Nechýbali ani sakrálne námety, v ktorých sa odráža tak potrebná nádej na ukončenie konfliktu. Expozícia sa stáva putovnou a spomínané diela budú vystavené v Mestskej galérii  v zrekonštruovanej budove Zlatý býk.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 12. júla 2022 o 17:00 hod. v Mestskej galérii Zlatý býk na Námestí osloboditeľov 10 v Michalovciach.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore