Aktuality

Šiesty ročník súťaže školských časopisov Podtatranský školák pozná svojich víťazov

V závere tohtoročného septembra sa stretli v Podtatranskej knižnici v Poprade tvorcovia školských časopisov z Košického a Prešovského kraja na vyhodnotení súťaže „Podtatranský školák“.

Do 6. ročníka súťaže, ktorú knižnica pripravila v spolupráci s Fondom na podporu umenia, sa prihlásilo 17 časopisov, ktoré vyšli v školských rokoch 2021 a 2022 na školách rôzneho typu v oboch východoslovenských krajoch. Vyhodnoteniu predchádzali v prvý deň tvorivé dielne, venované tvorbe časopisov.

Lektori z praxe Beáta Penxová-Mačingová, Maroš Akurátny a Michal Hricko na workshopoch poradili členom redakčných rád a autorom príspevkov, kde hľadať vhodnú tému na napísanie pútavého článku. Venovali sa tiež zásadám práce s fotografiami a diskutovali o tom, ako školský časopis „obliecť do príťažlivého kabáta“ – reč teda bola aj o grafickej podobe časopisov.

Odborná porota pod vedením jej predsedníčky B. Mačingovej, ktorú dopĺňali skúsení novinári z praxe Rastislav Ovšonka a Marek Vaščura, hodnotila prihlásené časopisy v piatich kategóriách. Zamerali sa predovšetkým na obsah, jeho aktuálnosť a prepojenie so životom školy, mesta a regiónu. V kategórii štylistika a náročnosť posudzovali úroveň spracovania príspevkov a výber výstižných titulkov, ale aj gramatické zvládnutie publikovaného textu. Ďalšou hodnotenou kategóriu bola grafika, teda celkový vizuál časopisu. Porotcovia však neopomenuli ani prácu s fotografiami a s titulnou stranou časopisu. Dôležitým hodnotiacim kritériom bola tiež kreativita autorov a tvorcov.

Mladí novinári a ich pedagógovia, ktorí im pri tvorbe časopisov pomáhajú cennými radami, sa celkom určite najviac tešili na druhý deň podujatia, aby sa dozvedeli, kto v súťaži „Podtatranský školák“ zabodoval na prvých troch priečkach.

Z prvenstva sa napokon tešili tvorcovia časopisu Čordáčik zo Základnej školy s materskou školou sv. Košických mučeníkov v Košiciach (78 bodov). Na druhej priečke sa umiestnil časopis, ktorý vydáva ďalšia košická Základná škola na Krosnianskej ulici 2 pod názvom K2 (75 bodov) a tretiu priečku obsadil časopis Strapček zo Základnej školy s materskou školou v Novej Ľubovni (74 bodov).

Ako pri oceňovaní víťazov so zadosťučinením konštatovala predsedníčka poroty B.Mačingová, (ktorá je zároveň predsedníčkou Regionálnej organizácie Slovenského syndikátu novinárov v Košiciach), hoci pandémia so svojimi obmedzeniami značne komplikovala prácu redakčných tímov, v konečnom dôsledku nepoznačila negatívne úroveň časopisov – ich obsah, pestrý výber tém či žánrovú rozmanitosť. Osobitne ocenila snahu všetkých redakčných rád, ktoré aj v takýchto sťažených podmienkach dokázali tvoriť a pripraviť pre svojich spolužiakov časopisy s inšpiratívnym obsahom.

(bea)

Foto: Podtatranská knižnica

    

 

  

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore