Tlačové správy

Záverečná konferencia projektu Young4Climate

  • Miesto: Východoslovenské múzeum v Košiciach
  • Dátum: 16. 4. 2024, 10:00

Projekt Young4Climate: Inovatívna kampaň pre zvyšovanie povedomia žiakov na stredných školách v Košickom kraji o klimatickej kríze.

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o adaptácii a zmiernení klimatickej krízy realizáciou série inovatívnych aktivít na zvyšovanie povedomia zameraných najmä na žiakov na 62 stredných školách v Košickom kraji, pomáhať im pochopiť klimatickú agendu a pripraviť ich na boj s klimatickou krízou.

Projekt sa zameriava aj na širokú verejnosť sústredenú okolo stredných škôl, ako sú učitelia, zamestnanci školy, rodina, príbuzní a priatelia. Aktivity projektu sa zamerajú na environmentálnu gramotnosť, spôsoby riešenia environmentálnych problémov, pochopenie vlastnej zodpovednosti, hodnotenie a komunikáciu aktuálneho stavu životného prostredia.

  • Systém financovania: Nórske granty (FM EHP + Nórsky FM + Štátny rozpočet SR)
  • Oficiálne trvanie projektu: 3.5.2022 – 30.4.2024
  • Celkové oprávnené výdavky: 393 603 EUR (+ spolufinanc. zo štát. rozpočtu SR – 56 040,45 €)

Dve formy kampane:

  • Vzdelávacie a demonštračné miesta na stredných školách:

o          dažďová záhrada alebo zelená stena,

o          elektrický kompostér a koše na separovaný zber odpadu.

  • Hlasovacia súťaž prepojená s hraním edukačnej hry pre stredoškolákov a ich okolie:

o          Účastníci prechádzali 7 levelmi, každý z nich predstavil iný pohľad na klimatickú krízu.

Výhry pre školu:

zelená stena alebo dažďová záhrada (v 1. kole získalo 6 škôl), elektrický kompostér a koše na triedený zber odpadu (v 1. kole získalo 10 škôl).

Výhry pre žiakov: smart watch

Mgr. Katarína Strojná, hovorca predsedu KSK

Komunikačné oddelenie

 

katarina.strojna@vucke.sk

tel: +421 55 7268 171

plagat_zaver_Young4Climate

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore