Tlačové správy

Vyhlásenie SLÚŠ k nedofinancovaniu privátnej ambulantnej sféry

Slovenská lekárska únia špecialistov (SLÚŠ) s pobúrením sleduje posledný vývoj v privátnej špecializovanej ambulantnej starostlivosti (ŠAS). Sme svedkami desaťročia sa opakujúcej, tej istej hry,  s tým istým mizerným scenárom, ktorý počíta s neschopnosťou verejnosti  pamätať si udalosti posledného roka, s jej samovražednou toleranciou voči vládnej politike, ako aj s roztrieštenosťou zdravotníkov, vedených niektorými dobre motivovanými zástupcami. Výsledkom je likvidačný úpadok ŠAS, ktorý už dnes spôsobuje  zlyhávanie kvality aj dostupnosti zdravotnej starostlivosti na celom území SR.  Vládna politika často ignoruje ústavné a zákonné práva občanov a takmer  úplne prerušila  svoju spätnú väzbu voči zdravotníkom. Politikou spôsobený pokles úrovne demokracie je tak významný, že prakticky znemožňuje akýkoľvek  vstup zdravotníkov do rozhodovania o vývoji zdravotníctva. Sme presvedčení, že dnešná kritická situácie ŠAS   sa vyvinula ako následok radu politických chýb a preto je riešiteľná len zmenou politickej moci. Obviňovanie súkromných ambulatných špecialistov z terajšieho stavu nie je nič iné, ako snaha vládnej politiky o prenos zodpovednosti za zlyhávanie ambulantného systému na lekárov, teda prenos zodpovednosti zo sféry rozhodovania na koncový článok systému.

Príčinu zlyhávania vidíme v nedostatočnom financovaní súkromnej ambulantnej sféry.

Za hrubé  zavádzanie pokladáme tvrdenie politikov naprieč takmer celým politickým spektrom, že štát nemôže vstupovať do zlepšenia platových podmienok súkromných ambulancií, lebo „ na to nemá tabuľky“. Prečo by nemohol vstúpiť do zlepšenia príjmov, alebo platov v súkromných ambulanciách, keď sa na druhej strane veľmi ochotne podieľa na limitácii činnosti a tým aj príjmov ambulancií, keď nám legislatívne nariaďuje povinné výdavky pre iné súkromne pôsobiace subjekty, ako sú napríklad zdravotné poisťovne, IT firmy, ako aj  celý rad ďalších, od ktorých nezávisí poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Súkromné ambulancie špecialistov sú pre chod celého zdravotníctva životne dôležité,  nezaobíde sa bez nich žiadny štát, ani Slovensko nie. Občan SR nesmie byť trestaný štátom za to, že hľadá pomoc v súkromnej ambulancii tým, že štát vytvára legislatívny rámec pre ich nedofinancovanie, čím vedome znižuje kvalitu aj dostupnosť starostlivosti, ktorú občanovi ambulancie poskytujú.

Ďalšiu príčinu zániku viacerých špecializácií vidíme v kritickom nedostatku lekárov a iných zdravotníkov ŠAS. Upozorňujeme na to celé roky a celé roky sme za to boli terčom výsmechu politikov aj médií. Dnes je to snáď už jasné, že sme mali pravdu. Avšak namiesto toho, aby štát urobil rázny koniec  kšeftom s vývozom zdravotníkov do zahraničia, vládna politika sa snaží ukradnúť ich iným štátom, ktoré sú na tom ešte horšie, ako my. Nehovoriac o zdravotníckom školstve, ktoré zlyháva rovnako, ako zdravotníctvo samo.

SLÚŠ odmieta snahy vládnej politiky o zavedenie tzv. povinného pripoistenia, pretože tieto peniaze takisto prejdú rovnakým mechanizmom prerozdelenia, ako doteraz  vybrané verejné financie. Nejde o nič iné, ako o navýšenie povinných odvodov pre pracujúcich občanov, ide o navýšenie  príjmov zdravotných poisťovní a štátnej kasy,  z ktorých ambulancia špecialistu nikdy nebude mať príjem, ktorý by jej umožnil zachovať si existenciu, pretože štát si v tomto politickom systéme aj tak nikdy nebude platiť odvody za svojich poistencov.  A nebude mať z nej žiadne zvýhodnenie ani pacient, ktorý si tzv. pripoistenie zaplatí. Sme presvedčení, že pripoistenie by malo byť vyhradené komerčným poisťovniam. Záujem vládnej politiky o „povinné pripoistenie“ je skutočným cieľom, ktorý je prekrytý trápnou hrou hercov z radov zdravotníkov, ktorí sú za , a ktorí sú proti doplatkom pacientov v ambulanciách. Celá táto hra sa „vyrieši“ pod zámienkou „robenia poriadkov s poplatkami v ambulanciách“ zavedením povinného pripoistenia. Ak budeme naďalej nevedomí  a tolerantní voči zlému úmyslu, ktorý absolútne nezohľadňuje záujem občana.

MUDr. Andrej Janco – prezident Slovenskej lekárskej únie špecialistov

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore