Tlačové správy

Posledná januárová streda v Galérii umelcov Spiša uvádza prvý tohtoročný Orbis Pictus: Rozhovory o umení, venovaný osobnosti Jána Šimo-Svrčeka

  • Produkcia/ kontakt: Galéria umelcov Spiša (GUS) – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, 052 01 Spišská Nová Ves
  • Názov podujatia: ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ. Ján Šimo-Svrček: Od dizajnu ku krajine.
  • Termín / čas podujatia: streda, 25. 1. 2023, v čase 17.00 – 19.00
  • Kontakt pre médiá: Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 0948 882 717
  • Web: www.gus.sk

Poslednú januárovú stredu, 25. 1. 2023 uvádza Galéria umelcov Spiša v rámci Dlhého dňa s umením podujatie Orbis Pictus: Rozhovory o umení, venované osobnosti Jána Šimo-Svrčeka. Tvorba výtvarníka a dizajnéra, dlhé roky pôsobiaceho na Spiši, je súčasťou výstavy Storočnice, prehodnocujúcej „storočných“ autorov zo zbierky galérie.

Prezentáciu pripravila historička PhDr. Ružena Kormošová, ktorá sa roky venuje analýze života a diela Jána Šimo-Svrčeka, s akcentom na jeho pedagogickú činnosť na legendárnej Strednej škole drevárskej a na prácu špičkového dizajnéra v podniku Nový domov. Súčasťou prezentácie budú ukážky lokačných kresieb autora z dokumentačného archívu Galérie umelcov Spiša a makety i realizácie emblémov národného parku Slovenský raj. Večerné podujatie ukončí komentovaná prehliadka výstavy Storočnice s kurátorkami galérie Mgr. Kamilou Pacekovou a Mgr. Máriou Šabľovou.

Ján Šimo-Svrček (*1922, Spišská Nová Ves − †2006, Nové Zámky) študoval v rokoch 1945 – 1951 architektúru na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe. V rokoch 1951 – 1964 pracoval ako priemyselný výtvarník so zameraním na vnútornú architektúru v podniku Nový domov v Spišskej Novej Vsi. V druhej polovici 60. rokov 20. storočia pracoval ako pedagóg  na Strednej priemyselnej škole drevárskej v Spišskej Novej Vsi, kde výrazne  ovplyvnil orientáciu výtvarného oboru nábytkovej tvorby.

V 80. rokoch 20. storočia sa presťahoval do Nových Zámkov, kde sa venoval hlavne voľnému umeniu: kresbe, maľbe, architektúre a dizajnu. V maľbe využíval techniku mastného a suchého pastelu. Kreslil flomastrom, ceruzou, suchým a mastným pastelom a štetcom. Autor výstižne zaznamenal v linorytoch a kresbách mnohé, dnes zaniknuté lokality mesta Spišská Nová Ves. V zbierke galérie sa nachádza celkom 226 diel, prevažne kresieb, vybrané grafiky sú súčasťou stálej galerijnej expozície Terra Gothica. Archív galérie disponuje veľkorysým autorovým darom – 1089 kresieb architektonických scenérií z ciest po Slovensku a zahraničí.  Majster Ján Šimo – Svrček vystavoval svoje diela doma i v zahraničí. Ako výtvarník získal rad ocenení. Patrí k nim aj Cena Mesta Nové Zámky Pro urbe, ktorú dostal v roku 2004. Prínos a tvorba autora nebola doteraz komplexne spracovaná – o jeho pôsobení na Spiši pripravuje monografiu PhDr. Ružena Kormošová.

Dlhý deň s umením realizuje Galéria umelcov Spiša raz mesačne v stredu, keď sú expozície a aktuálne výstavy sprístupnené návštevníkom od 10.00 do 19.00, s cieľom prepojiť prezentácie a komentované prehliadky výstav s večernými programami.

Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, patrí medzi najmladšie zberateľské inštitúcie v regióne (založená v roku 1987). Zameriava sa na profesionálne výtvarné umenie s prioritnou orientáciou na spišský región. V poslednom desaťročí sa pôsobenie galérie rozširuje z regionálneho na širší národný a európsky priestor. Zbierkový fond tvorí 2 446 výtvarných artefaktov, časť z nich je prezentovaná v troch stálych expozíciách –  Terra Gothica, Jozef Hanula a Záhrada umenia.

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore